Skolungdomarna: FSS är ett feministiskt förbund!

8 april 2018, 18:40 | av | publicerat i
Pressmeddelande. Fritt för publicering genast.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf samlades till sitt årsmöte Elevriksdagen den 6-8.4.2018 i Pargas. På årsmötet presenterades och godkändes nya stadgar, det politiska programmet diskuterades och en verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 2018–2019 fastställdes. Förbundet godkände också för första gången någonsin en likabehandlingsplan.

Under mötets gång debatterades det politiska programmet, där delegaterna aktivt uttryckte sin åsikt i plenum. Förbundet fastställde bland annat att FSS är ett feministiskt förbund. Andra ämnen som väckte debatt var bedömningen av konst- och färdighetsämnen, skolmaterialens tillgänglighet och kvalitet samt dagsverksdagar. Det senaste verksamhetsåret har kampanjen för en avgiftsfri andra stadiets utbildning väckt diskussion och också Elevriksdagen firade att medborgarinitiativet nådde 50 000 namn.

Enligt verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2018-19, kommer FSS att jobba med att utveckla förbundet, vara aktiva i hela Svenskfinland, ha aktiv och planerad intressebevakning som förverkligas väl samt ha aktiva utskott där det är givande och roligt att vara med. FSS vill vara en aktiv del av samhällsdebatten, och uppmuntra och ge verktyg åt unga för att uttrycka sin åsikt och delta. ERIK beslöt också att förbundsstyrelsens protokoll i fortsättningen ska finnas tillgängliga på förbundets hemsida.

Elevriksdagen valde även en ny förbundsledning på veckoslutet. Till förbundsordförande omvaldes Bicca Olin från Helsingfors. Olin utexaminerades från Yrkesinstitutet Prakticum som medieassistent med dubbelexamen från Helsinge Gymnasium hösten 2016, och har fungerat som förbundsordförande sedan Elevriksdagen ERIK 2017 i Esbo.

“I samband med att frågor om könsidentitet, könsuttryck och könsrelaterat- och sexuellt våld tagit plats i samhällsdebatten har också FSS aktivt behövt ta stälning i debatten. Ett feministiskt förbund jobbar proaktivt för att göra världen mer jämlik och jämställd. Det här syns redan i vår politik, och det känns roligt att ha det svart på vitt i vårt politiska program”, gläder sej FSS omvalda förbundsordförande Bicca Olin.

Till förbundets första vice förbundsordförande valdes Emilie Jäntti (Raseborg) och till andra vice förbundsordförande valdes Dan Cederlöf (Helsingfors). Som styrelsemedlemmar fungerar Alexandra Wegelius (Närpes), Huy Nguyen (Närpes), Samuel Skrifvars (Jakobstad), Alvar Winquist (Kyrkslätt), Yannika Rönnqvist (Vasa) och Petter Cornér (Kyrkslätt).


Pressbilder: FSS styrelse 2018-19 och förbundsordförande 2018-19 Bicca Olin. (Fotograf Jesper Pettersson)

Tilläggsinformation ges av

Bicca Olin
Förbundsordförande 2018-2019
040 352 5232
bicca.olin@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.