Skolfolket ryter till om rasism

27 september 2016, 09:02 | av | publicerat i

Finlandssvenskt skolfolk ryter till om rasism:
Rasism i eller utanför skolan får inte accepteras

Elever, lärare och föräldrar skall modigt motarbeta rasism och intolerans, säger Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Finlands Svenska Lärarförbund FSL och Förbundet Hem och Skola. I den nya läroplanen lyfts arbetet med skolans värdegrund upp som något som skall ingå i skolans kärnverksamhet. I grundskolans värdegrund finns det värden som inte är förhandlingsbara. Till dem hör människors lika värde. I skolan skall man klart markera att rasism, hat och våld inte får accepteras, säger de tre förbunden.

”Värdegrunden i skolan får inte bara vara vackra ord nedskriva på ett papper som ingen läser”, säger Skolungdomsförbundet FSS ordförande Nicholas Kujala. ”Frågor som berör värdegrunden skall tas ner till en konkret och vardagsnära nivå och eleverna skall ha utrymme att forma sin egen värdegrund under sin skoltid men rasistiska och kränkande uttryck är inte ok”, fortsätter Kujala.

Värdegrunden skall genomsyra hela skolans verksamhetskultur. – Vad betyder det här i praktiken? Jo, att ta itu med rasism och kränkande behandling så fort det uppdagas i skolmiljö. Arbeta målmedvetet för en tolerant skola där mångfald och olika kulturer ses som en tillgång och inte som en belastning. Projektveckor och teman kring skolans värdegrund är välkomna, men den avgörande frågan är hur vi talar med och om varandra i skolvardagen.

”Ett av lärarnas viktigaste uppdrag är att varje skoldag och varje lektion föra fram alla människors lika värde. Samma värdering borde gälla i hela samhället. Så är tyvärr inte läget idag. Det gör skolornas uppdrag ännu mer betydelsefullt och samtidigt utmanande”, säger Finlands Svenska Lärarförbund FSL:s ordförande Christer Holmlund.

Grundskolans värdegrund bottnar i allmänmänskliga principer som t.ex. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Det handlar om att främja välbefinnande, demokrati och aktiv medverkan i medborgarsamhället. Jämlikhet och en allmän princip om alla människor lika värde är ett centralt mål.

”Skolan skall utvidga elevernas världsbild”, säger Anders Adlercreutz, ordförande i Förbundet Hem och Skola. ”I skolan skall man våga diskutera värdekonflikterna på ett konstruktivt sätt. I skolans korridorer möts elever som alla påverkas av attityder och skeenden i sin närmiljö och det omgivande samhället. Det är viktigt att man inom skolsamfundet tar avstånd från rasism och intolerans och vågar fördöma dem också på en samhällelig nivå”, understryker Adlercreutz.

 

Mera information:
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, ordförande Nicholas Kujala tfn 044 277 8669
Finlands Svenska Lärarförbund FSL, ordförande Christer Holmlund tfn 020 749 54 65
Förbundet Hem och Skola, ordförande Anders Adlercreutz tfn 0440 98 12 21

 

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.