Resolution från förbundets 50:nde Elevriksdag

18 april 2016, 11:32 | av | publicerat i

styrelse16

 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf samlades för sin 50. Elevriksdag 15.-17.4 i Kristinestad. Mötet som samlade skolungdomar från hela svenskfinland diskuterade bland annat inbesparingar inom utbildningen och studiestödet. Skolutrymmens ändamålsenlighet betonades i diskussionerna om skolmiljön och elevernas välmående. I det godkända utbildningspolitiska programmet konstaterades att praktisk arbetslivsorientering ska tillhöra gymnasiets läroplan. Stadgan reviderades och godkändes enhälligt. Den största ändringen berörde förbundsstyrelsens storlek.

Förbundet lägger större fokus under sitt verksamhetsår på sina evenemang. Målet är att öka deltagarantalet på evenemangen samt utveckla deras innehåll för att väcka intresse hos fler skolungdomar runt svenskfinland.

Elevriksdagen valde Nicholas Kujala, 20 år, från Esbo till ny förbundsordförande. Till förbundets vice ordförande valdes Rebecca Olin från Helsingfors (Yrkesinstitutet Prakticum) och Jooa Mustonen från Kyrkslätt (Gymnasiet Lärkan).

“Det är viktigt att utbildningen på andra stadiet förbereder våra studerande för såväl fortsatta studier som arbetslivet”, påpekar förbundsordförande Nicholas Kujala.

Till förbundsstyrelsen valdes förutom presidiet Frans Cederlöf (Gymnasiet Lärkan, Helsingfors), Nicolas Sjöberg (Jakobstads gymnasium, Jakobstad), Peppi Wilson (Kimitoöns gymnasium, Kimito), Alva Hernandez (Tölö gymnasium, Helsingfors) och Emilie Jäntti (Ekenäs högstadieskola, Ekenäs).

 

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation ges av förbundsordförande och förbundssekreteraren som också vidarebefodrar möjliga intervjuförfrågningar till den nyvalda styrelsen.

Pressbild på förbundsordförande (jpg) | Pressbild på den nyvalda styrelsen med sekretariatet (jpg)

 

Nicholas Kujala, förbundsordförande
044 277 8669
nicholas.kujala@skolungdom.fi

Tim Karike, förbundssekreterare
045 134 1111
tim.karike@skolungdom.fi

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.