Resolution för Elevriksdagen ERIK 2021

15 maj 2021, 17:42 | av | publicerat i ,

Årligen sammankommer elever och studeranden från alla delar av Svenskfinland till Elevriksdagen ERIK, som är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s årsmöte och högsta beslutande organ. Under helgen 14-15.5.2021 samlades FSS till Elevriksdag på distans (Zoom) och på årsmötet diskuterades bland annat förbundets politiska program, verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret fastställdes och det valdes en ny ordförande och förbundsstyrelse för förbundet. Elevriksdagen fastställde också förbundets nya strategi. 

Delegaterna debatterade aktivt förbundets politiska program och värderingar, och särskild vikt fäste skolungdomarna vid punkten gällande rösträttsåldern. I det politiska programmet hittas formuleringen “Rösträttsåldern ska sänkas till 16 år i alla val, även folkomröstningar, och 16-åringar ska även få kandidera i val.”

Under veckoslutet valde Elevriksdagen även en ny förbundsstyrelse. Alexandra Wegelius, 20 år, från Närpes omvaldes till förbundsordförande. 

“Jag är jättetacksam för förtroendet ännu en gång och ser fram emot det kommande verksamhetsåret”, säger den omvalda förbundsordförande Alexandra Wegelius och engagemanget går inte att ta miste på.   

Till förbundets första vice ordförande valdes Cecilia Huhtala (17 år, Malax) och till andra vice ordförande valdes Adele Westerlund (18 år, Helsingfors). Till styrelsemedlemmar valdes Matilda Westerlund (17 år, Esbo), Vivian Ljungqvist (17 år, Helsingfors), Wendela Rönnlund (19 år, Grankulla), Hilda Purhonen (17 år, Helsingfors) Tilda Cederberg (16 år, Jakobstad), Onni Purhonen (20 år, Helsingfors).

I januari 2021 inleddes jubileumsåret. Förbundets 100 årsjubileum är en av tyngdpunkterna i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021-2022 och förbundet kommer också att ytterligare satsa på att nå ut till skolor, elever och studeranden. Ur verksamhetsplanen framgår även att FSS kommer att fortsätta jobba för att främja skoldemokratin och stödja elev- och studerandekårer samt aktivt bevaka och föra fram skolungdomars intressen i samhällsdebatten.

Tilläggsinformation ges av:

Alexandra Wegelius

Förbundsordförande 2020-2021

050 466 1551
alexandra.wegelius@skolungdom.fi 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.