FSS söker projektkoordinator för “Trygga skolan i Finland”

31 januari 2022, 12:43 | av | publicerat i

Arbetsgivare: Ekvalita
Chef: FSS

Finlands Svenska Skolungdom FSS rf och Ekvalita Ab söker en projektkoordinator för ett nordiskt samarbetsprojekt kring elevdelaktighet och normkritik i skolorna. Skolan ska verka för jämställdhet enligt läroplanerna i Sverige, Norge, Finland och på Åland. Projektet består av erfarenhetsutbyte och utvecklande av gemensamma samt ländernas individuella metoder som grundar sig på normkritik för att skapa en trygg och inkluderande skola. Som projektkoordinator leder du arbetet i Finland. Du ansvarar för att samla befintlig kunskap och vidareutveckla en gemensam nordisk metod för att implementera normkritik i skolorna med hög elevdelaktighet. Som projektkoordinator har du regelbunden kontakt med skolorna som medverkar i projektet och ansvarar för att leda workshoppar i skolorna. 

Du kommunicerar smidigt på svenska och vi ser gärna att du har erfarenhet av projekthantering. Som projektkoordinator arbetar du målmedvetet och löser problem både självständigt och tillsammans med resten av kansliet och FSS styrelse. Du har utmärkt planeringsförmåga och tidigare erfarenhet av jämlikhets- och/eller utbildningsfrågor är meriterande.

Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och självstyrt arbete på en dynamisk arbetsplats med möjlighet att utvecklas som projektledare. Arbetet är en projektanställning med början 1 mars 2022 och kontraktet sträcker sig fram till slutet av 2023. Arbetstiden är 19 timmar per vecka och går bra att kombinera med studier. Ekvalita erbjuder arbetsplatshälsovård och flexibla arbetstider. Lönen är 1050 euro per månad.

På papper fungerar Ekvalita som arbetsgivare, men FSS fungerar som chef för projektkoordinatorn och projektkoordinatorn leder projektet via FSS. FSS deltar i utvecklingen och förverkligandet av projektet för att stärka elevdelaktigheten, och Ekvalita fungerar som samkoordinerare av det nordiska projektet samt fungerar som kontakt- och kunskapsstöd under projekttiden.

Skicka in en fritt formulerad ansökan med CV till verksamhetsledare Elin Svedman (elin.svedman@skolungdom.fi) senast 17.2.2022 och ange “Projektkoordinator Trygga skolan” i ämnesraden. Arbetsintervjuerna ordnas under vecka 8 på vårt kansli på Kaserngatan 1D 65-66, eller via Zoom.

Vi önskar att personer av olika ålder, bakgrund och kön söker jobb hos oss. Alla arbetssökande behandlas likvärdigt i enlighet med vår likabehandlingsplan. FSS genomför anonym rekrytering.

Finlands Svenska Skolungdomförbund är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för elever i grundskolans övre årskurser och studerande på andra stadiet.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.