Organisationerna vädjade till ministrarna att korrigera finansieringen av yrkesutbildningen

7 april 2021, 12:15 | av | publicerat i ,

OAJ lämnade idag tillsammans med sju andra organisationer in en vädjan till finansminister Matti Vanhanen och till undervisningsminister Jussi Saramo om att höja finansieringen av yrkesutbildningen med 80 miljoner euro. Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande rf (AMKE), Finlands Kommunförbund, Kommunarbetsgivarna, Bildningsarbetsgivarna (Sivista), Yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI, Nationella studentkåren i Finland – OSKU och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS har skrivit under vädjan.   

De beslut som regeringen tar i ramförhandlingarna och halvtidsöverläggningen ska inkludera tillräckliga och faktiska möjligheter för ordnandet av yrkesutbildning i enlighet med verksamhetslagstiftningen. Av denna anledning kräver organisationerna att basfinansieringen av yrkesutbildningen vid ramförhandlingarna permanent höjs med ett anslag på 80 miljoner euro.

Den reform av yrkesutbildningen som genomfördes år 2017 beräknades medföra kostnadsbesparingar på upp till 256,5 miljoner euro (RP 39/2017 rd). I praktiken har det visat sig att de nedskärningar som gjorts i finansieringen av yrkesutbildningen på basis av bedömningen av kostnadseffekterna var helt överdimensionerade.

Sanna Marins regering har strävat efter att korrigera underskottet i finansieringen gällande personalutgifter med ett tidsbundet anslag som årligen går att söka och som delas ut separat. Enligt organisationerna är det nu hög tid att göra  finansieringen permanent och till en del av den förhöjda grundfinansieringen. Projektfinansieringen möjliggör inte en långsiktig utveckling av yrkesutbildningen.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.