Likvärdig och lättillgänglig elev- och studerandevård måste garanteras

27 februari 2020, 10:55 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 27.2.2020
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Allt fler söker vård till följd av psykisk ohälsa, som är en utmaning för folkhälsan. Det är troligt att upp till hälften av befolkningen i något skede lider av något psykiatriskt tillstånd. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS med ordförande Emilie Jäntti i spetsen välkomnar den nationella strategin för psykisk hälsa och det nationella programmet för suicidprevention.

– Psykisk hälsa är en resurs. Förebyggande arbete och lättillgängliga hjälpåtgärder av olika slag är av största vikt både för den enskilda individen men också ur en samhällsekonomisk synvinkel. Vi vet att den psykiska hälsan byggs upp i barn- och ungdomen och därför måste god elev- och studerandevård garanteras, framhåller Jäntti.

Studerandes studieframgång, god psykisk och fysisk hälsa samt socialt välbefinnande ska främjas och upprätthållas inom elev- och studerandevården. Syftet med lagen om elev- och studerandevård är synnerligen gott men det krävs också att lagen verkställs. 

– Tillgången till elev- och studerandevård måste kunna garanteras, vilket inte alltid är fallet. I synnerhet då det kommer till psykolog- och läkartjänster kan tillgången vara till och med otillräcklig, vilket är oacceptabelt, säger Jäntti.

Våren 2018 lät THL och utbildningsstyrelsen utföra en enkät i vilken det framkommer att likvärdigheten inte uppfylls inom skolornas kurators- och psykologtjänster. Skillnaderna i antalet elever och verksamhetsenheter bland skolkuratorerna och -psykologerna är stort, elevantalet kan variera från färre än 700 och upp till 2000.

– Tröskeln ska vara låg för att få den hjälp man är i behov av. Lagen om elev- och studerandevård måste förnyas så att de lagstadgade förpliktelserna preciseras. I lag ska fastställas antal elever per kurator och psykolog. Det för att garantera likvärdig elev- och studerandevård och för att kuratorerna även ska hinna arbeta förebyggande, säger Jäntti.

För mer information:

Emilie Jäntti
förbundsordförande, FSS
050 301 2456
emilie.jantti@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.