Läropliktsreformen är både förhastad och orättvis

17 augusti 2021, 09:32 | av | publicerat i ,

Den utvidgade läroplikten som trädde i kraft den 1 augusti 2021 sätts för första gången på prov nu under hösten då skolan börjar. Reformen medför även att andra stadiet blir avgiftsfritt. Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbundet FSS, ser brister både i själva reformen men också i tidtabellen. Bristen på datorer inför skolstart har exempelvis varit ett problem. Studeranden har på flera håll i Finland blivit utan datorer trots att terminen redan är i gång   

-Följderna av läropliktsreformens strama tidtabell syns nu på många sätt, vilket var väntat. Ifall skolorna haft mera tid på sig att sätta in beställningarna för datorerna, så skulle inte en del studeranden vara tvungna att vänta ända till november på att få sin dator, säger Wegelius.

Ett annat orosmoment som hänger ihop med reformen är bristen på elevhandledare. Flera rapporter visar att svenskspråkiga skolor, speciellt i Nyland, har en stor brist på behöriga elevhandledare. Läropliktsreformen sätter också mera press på kommunerna i och med att reformen förutsätter att elever som går i grundskolans högre klasser har rätt att få intensifierad personlig elevhandledning.

-Bristen på behöriga elevhandledare på svenskt håll har varit ett problem länge. Det har funnits dåligt med utbud att utbilda sig till elev- och studiehandledare på svenska och det här ska åtgärdas, vilket är bra. Faktum är att vi behöver behöriga elevhandledare nu i och med det ökade behovet i samband med läropliktsreformen, poängterar Wegelius.

Alla unga omfattas inte av den utvidgade läroplikten vilket betyder att vissa måste betala andra stadiet själva. Avgiftsfriheten gäller nämligen inte studeranden som våren 2021 avslutar påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning eller utbildning som handleder för yrkesutbildning. Kommuner och andra utbildningsanordnare kan enligt vilja och förmåga erbjuda gratis utbildning åt dem som inte omfattas av läroplikten.

-Att 4 500 unga som gått övergångsskedet nu exkluderas från avgiftsfriheten är oacceptabelt. Systemet är ojämlikt då vissa omfattas av reformen, andra kan få skolan betald av kommunen och somliga förväntas betala ur sin egen ficka. Avgiftsfriheten borde automatiskt gälla alla, säger Wegelius. 

Alexandra Wegelius

förbundsordförande, FSS

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.