Andra stadiets studerande: Var och en ska ha rätt till en meningsfull studieplats på andra stadiet

7 oktober 2019, 16:13 | av | publicerat i

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en uppföljningsgrupp för förlängningen av läropliktsåldern som finns inkriven i statsminister Rinnes regeringsprogram. Gruppen påbörjade sitt arbete i dag den 7 oktober. Studerandeorganisationerna Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU, Finlands Gymnasistförbund och Finlands Svenska Skolungdomsförbund, som alla representerar andra stadiets studerande, har gjort en egen modell för hur förlängningen av läroplikten borde förverkligas.

Modellen behandlar sex huvudteman: en smidig övergång från grundskolan till andra stadiet, meningsfulla studieplatser, handledning och flexibilitet i studiestigen, studerandens rättigheter och skyldigheter, avgiftsfri utbildning och utkomst samt välbefinnande och studerandevård.

“Med vår modell vill vi öppna upp för diskussion och samarbete kring hur en förlängd läroplikt kan förverkligas på bästa sätt ur den studerandes synvinkel. Det är väsentligt att hitta en lösning som betonar den studerandes studiemotivation, självbestämmanderätt och välbefinnande”, säger ordförandena i studerandeorganisationerna.

Organisationerna anser att höjningen av läropliktsåldern måste utvidga den ungas reella valfrihet i valet av studieplats, bransch och form av studier. Den förlängda läroplikten får inte utesluta rätten till att fritt få söka sig till utbildning på andra stadiet. Organisationerna påminner om att förlängningen av läroplikt kräver stora ändringar i nuvarande lagstiftning.

“Förlängningen av läroplikten förutsätter bland annat att man gör andra stadiets utbildning genuint avgiftsfri, utvidgar studiehandledningen och stödtjänster, utvecklar studiestödet och skolresestödet för andra stadiets studerande samt garanterar undervisningens mängd”, påminner ordförandena.

I uppföljningsgruppen för förlängningen av läroplikten representeras andra stadiets organisationer av ordförande Emilie Jäntti (FSS), sakkunniga Matti Tujula (SAKKI), generalsekreterare Juuso Luomala (OSKU) och ordförande Roosa Pajunen (SLL).

Tilläggsuppgifter:

ordförande Emilie Jäntti, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, 050 301 2456, emilie.jantti@skolungdom.fi

ordförande Elias Tenkanen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, 044 7530 581, elias.tenkanen@sakkiry.fi

ordförande Roosa Pajunen, Suomen Lukiolaisten Liitto, 0400 916 466, roosa.pajunen@lukio.fi

ordförande Jessica Makkonen, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, 044 9776 356, jessica.makkonen@osku.info

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.