Krafttag mot mobbningen behövs nu!

3 februari 2022, 15:13 | av | publicerat i ,

Grova fall av mobbning har under den senaste tiden uppmärksammats och väckt oro samtidigt som mobbningsfallen bland högstadieelever har ökat i hela landet. Mobbningen sker allt oftare via internet och på sociala medier, vilket gör det svårare för föräldrar och skola att ingripa. Ur THL:s senaste Hälsa i skolan- enkät från 2021 framkommer det att 4,9 % av eleverna i årskurserna 8 och 9 i de svenskspråkiga skolorna upplevt mobbning varje vecka. Motsvarande siffra för hela landet är 6 %. Båda siffrorna har stigit sedan den senaste kartläggningen från 2019.

-Enligt lagen har alla barn och unga rätt till en trygg skolgång, därmed måste skolor och kommuner ha verktyg för att i synnerhet få bukt på nätmobbningen, säger Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

Den mobbning som sker via sociala medier är svårast att komma åt och kunna ingripa i. I många av de rapporterade mobbningsfallen har offren blivit filmade i smyg, fått hotfulla meddelanden eller så har bilder av dem spridits. Mobbning kan vara allt från våld och hotande till ärekränkning eller spridande av information som kränker privatlivet.  

-Dessa handlingar är brott och då ska de behandlas som straffrättsliga ärenden. De som mobbar måste veta vad de gör sig skyldiga till och skolan är förpliktigad att ingripa i mobbning som sker under skoltid eller på skolvägen, säger Wegelius.  

Även om unga under 15 år inte bär ett straffrättsligt ansvar så kan de ändå bryta mot lagen och vara tvungna att betala skadestånd för exempelvis söndrad egendom eller sjukvårdskostnader för psykiska och fysiska skador orsakade av mobbningen.    

-FSS efterlyser krafttag mot mobbningen och vill se att skolorna anstränger sig för att utveckla antimobbningsplaner som också motverkar nätmobbning. Eleverna måste bli informerade om skolans och deras egna skyldigheter gällande mobbningen, menar Wegelius. 

Alexandra Wegelius
förbundsordförande, FSS
050 466 1551
alexandra.wegelius@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.