Kommunerna bör ta sitt klimatansvar

22 april 2021, 11:39 | av | publicerat i ,

Klimatförändringen drabbar alla och därmed är det viktigt att alla vidtar åtgärder i syfte att stoppa den, även kommunerna. Parisavtalet innebär att alla parter tar sitt ansvar och gör sin andel så att den globala medeltemperaturen hålls under 1,5 grader. Det här förutsätter satsningar på fossilfria bränslen, att kolsänkorna stärks och utsläppen minskar i snabbare takt.        

Ifall växthusgaserna fortsätter att öka och jordens uppvärmning inte bromsas så kommer följderna att vara fatala i form av allvarlig torka, naturkatastrofer som leder till att miljontals människor måste lämna sina hem, rubbade ekosystem och en hotad matproduktion.  Klimatförändringens effekter syns redan och om vi inte agerar nu så kommer konsekvenserna att bli katastrofala.  

Det är viktigt att miljöåtgärder även tillämpas på lokal nivå. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS anser att kommunerna har en central roll i kampen mot klimatförändringen. Vi vill se ett hållbart samhälle med klimatsmarta lösningar där kommunerna uppgör och förverkligar en ambitiös klimat- och miljöstrategi.

FSS efterlyser att kommunerna satsar på cirkulär ekonomi och eftersträvar innovativa och miljövänliga lösningar. Kommunerna bör upprätta en koldioxidbudget ur vilken det framkommer kommunens utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten i enlighet med Parisavtalet. Det är också viktigt att införa mer vegetarisk kost i skolorna. FSS efterlyser bättre system för avfallssortering i kommunerna. Det ska vara lätt för alla kommuninvånare att vara klimatsmarta och sortera sitt avfall. Därmed är det viktigt att kommunerna satsar på väl fungerande källsortering. 

Alexandra Wegelius

ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund

alexandra.wegelius@skolungdom.fi

050 466 1551

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.