Kommunalval 2021

12 oktober 2020, 15:54 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbund:s kommunalpolitiska målsättningar inför kommunalvalet 2021 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf bevakar de finlandssvenska skolungdomarnas intresse och arbetar för att förbättra skolungdomarnas vardag. Nedan följer FSS kommunalpolitiska målsättningar inför kommunalvalet 2021, dessa åtgärder kräver vi att vidtas i kommunerna i Finland. Om du är kandidat i kommunalvalet 2021 och lovar att du som kommunalt förtroendevald skulle arbeta för att våra målsättningar förverkligas kan du underteckna detta dokument HÄR. Samtliga kandidater som undertecknar FSS målsättningar syns på vår hemsida.   

Finlands Svenska Skolungdomsförbund kräver att följande åtgärder vidtas i kommunerna:

Kommunerna har en central roll i kampen mot klimatförändringen. Vi vill se ett hållbart samhälle med klimatsmarta kommuner. Kommunerna ska:

 • uppgöra och förverkliga en ambitiös klimat- och miljöstrategi där även FN:s globala mål för hållbar utveckling och mål 13 beaktas
 • satsa på cirkulär ekonomi och framtagande av innovativa, miljövänliga lösningar 
 • upprätta en koldioxidbudget i vilken framkommer kommunens utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten i enlighet med Parisavtalet 
 • möjliggöra källsortering, som kommuninvånare ska det vara enkelt att sortera sitt avfall 

De unga har rätt att delta och bli hörda i ärenden som gäller dem. Vi vill att unga är delaktiga samhällsmedborgare som inklunderas i beslutsfattandet. Kommunerna ska:

 • främja mångsidiga och effektfull möjligheter för unga att vara delaktiga, metoder för direkt demokrati som riktar sig till unga ska tillämpas 
 • ge goda förutsättningar för ett välfungerande ungdomsfullmäktige 
 • inklundera de unga i beslutsfattandet.Ungdomsfullmäktige ska ha möjlighet att utse en representant med närvaro- och yttranderätt till åtminstone kommunfullmäktige, stadsfullmäktige och nämnderna 
 • inkludera unga i utformandet av sin utbildning genom att låta dem påverka undervisningens upplägg  

Både i skolan och på fritiden ska de ungas välmående satsas på. Kommunerna ska:

 • utropa sig till områden fria från diskriminering 
 • möjliggöra ett brett utbud av hobbyn som de unga kan delta i oberoende socioekonomisk ställning. Varje ungdom ska garanteras en hobby som passar den unga och som den unga trivs med 
 • garantera likvärdig och lättillgänglig elev- och studerandevård. Allt fler söker vård till följd av psykisk ohälsa, som är en utmaning för folkhälsan. Det måste reserveras tillräckliga anslag för kurator-, psykolog- och läkartjänster
 • prioritera icke-lagstadgad ungdomsverksamhet högt även i trängda ekonomiska situationer 
 • satsa på studiehandledningen så att alla får tillräckligt med handledning

Du kan ladda ner målsättningarna här.

Följande kandidater uppställda i kommunalvalet 2021 har förbundit sig till att jobba för FSS kommunalvalsmål:

Victor Dahlberg, SFP, Helsingfors
Hanna Kivimäki, SDP, Helsingfors
Kristiina Michelsson, SFP, Helsingfors
Ellinor Juth, SFP, Helsingfors
Jiri Mäntysalo, FKP, Vanda
André Martinez, SFP, Vasa
Laura Rantanen, De Gröna, Åbo
Janina Andersson, De Gröna, Åbo
Iida Laurila, De Gröna, Vasa
Jonas Heikkilä, De Gröna, Åbo

Saara Ilvessalo, De Gröna, Åbo
Ingrid Möller, SFP, Pargas
Pia-Maria Gardberg, De Gröna, Åbo
Emilie Jäntti, SFP, Helsingfors
Alina Heywood, De Gröna, Åbo
Elin SVedman, SFP, Närpes
Elin Laihorinne, SDP, Pedersöre
Julia Back, SFP, Vasa
Nicolas Sjöberg, SFP, Helsingfors
Kasper Kannosto, SFP, Helsingfors

Freja Pontán, SFP, Helsingfors
Jonatan Wikström, SDP, Vasa
Bertha Simojoki, SFP, Helsingfors

Länk till de ungas valmaskin.

Välmående
Klimat
Delaktighet