Karike går vidare till nya utmaningar

1 juli 2016, 14:10 | av | publicerat i

Förbundssekreterare Tim Karike har idag meddelat förbundsstyrelsen att han avgår för att övergå till en annan arbetsgivare. Karike börjar 1.8 som Content Producer på kreativ- och kommunikationsbyrån Isobar Finland Oy som är en del av den multinationella Isobar-kedjan som hör till Dentsu Aegis Network –koncernen.

På förbundets önskan har parterna kommit överens att Karike fortsätter sköta sitt uppdrag som förbundssekreterare som bisyssla tills 31.8. En ny efterträdare börjar rekryteras omedelbart.

–  Efter ett år som förbundssekreterare i hjärtat av studerandepolitiken känns det som en bra tidpunkt att gå vidare till nya utmaningar inom min egen bransch. Vi har fått mycket till stånd under året och jag är ödmjukt tacksam över det stöd jag fått för att rätt fritt få utveckla och förändringsleda förbundet mot ett mer professionellt håll såväl som förbund och som arbetsplats. Den chansen skulle jag aldrig fått annanstans i en såhär bred utsträckning. Under året har vi bl.a. bytt ut alla system, uppdaterat alla reglementen inkl. en brådskande stadgeändring, genomfört en organisationsförändring med tydligare arbetsfördelning och t.o.m. möblerat om på kansliet där man poängterat en god ergonomisk arbetsmiljö. Då allting är ordagrant moderniserat från golv till tak och förbundets förvaltning finslipad är det dags att gå vidare.

Jag fick minnen för livet och kommer alltid att komma varmt ihåg min tid på FSS. Fortsätt med ert goda arbete för att få skolungdomens röst hörd och håll flaggan högt.  Jag vill slutligen ännu tacka förbundet och dess förtroendevalda, våra finansiärer och samarbetspartners för ett gott samarbete och det förtroende ni visat mig och mitt arbete, avslutar avgående förbundssekreteraren Tim Karike.

– Jag vill tacka Tim för hans stora insats i utvecklandet av förbundet. Förbundet har tagit ett stort steg framåt i både verksamhet och förvaltning under hans tid, och hans arv kommer att synas långt framöver, kommenterar förbundsordförande Nicholas Kujala.

 

 

Tilläggsinformation

 

Tim Karike, förbundssekreterare
045 134 1111
tim.karike@skolungdom.fi

Nicholas Kujala, förbundsordförande
044 277 8669
nicholas.kujala@skolungdom.fi

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.