Kallelse till årsmötet Elevriksdagen 2020

4 mars 2020, 15:22 | av | publicerat i

Medlemmarna i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf kallas härmed till årsmötet Elevriksdagen ERIK. På Elevriksdagen behandlas förbundets verksamhet under året som gått och det kommande årets verksamhet. På Elevriksdagen väljs också en ny ordförande och styrelse för förbundet. Dessutom fastställs hurdan politik förbundet ska föra under det kommande verksamhetsåret.

Årsmötet inleds fredagen 15.5.2020 kl. 17.00 och avslutas söndagen 17.5.2020. En detaljerad mötestidtabell publiceras på adressen skolungdom.fi närmare årsmötet. Mötet arrangeras i Vasa gymnasium, Kyrkoesplanaden 27, Vasa. Möteslokalen är fri från rörelsehinder.

På årsmötet behandlas ärenden som enligt 5 § i FSS stadgar ska behandlas av Elevriksdagen: bokslut och verksamhetsberättelse för det gångna året, medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, val av förbundets ordförande, vice ordförande och styrelse. Dessutom behandlas ett förslag till nya stadgar för förbundet, propositioner av styrelsen och styrdokument såsom förbundets politiska program och likabehandlingsplan.

Förbundets medlemmar kan skicka in motioner för att påverka förbundets linje och verksamhet. Motioner som skickas in till förbundsstyrelsen senast 15.4.2020 kan behandlas på Elevriksdagen. Motioner kan skickas till info@skolungdom.fi.

I samband med årsmötet premieras Svenskfinlands bästa elev- eller studerandekårsstyrelse med utmärkelsen Guldhatten. Nomineringar kan skickas till info@skolungdom senast 29.4.2020.

Välkommen till Elevriksdagen!

4.3.2020 i Helsingfors

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Emilie Jäntti, förbundsordförande
Ellinor Juth, verksamhetsledare


Läs mer om Elevriksdagen ERIK 2020 »

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.