Ja till gratis frukost i skolorna!

27 augusti 2021, 11:33 | av | publicerat i ,

Det har på olika håll i Finland införts gratis frukost i skolorna. I exempelvis Hangö testas konceptet under hösten och frukost kommer att serveras tre dagar i veckan åt både elever i grundskolan och studeranden i gymnasiet. Ärendet har också behandlats i Helsingfors stadsfullmäktige och ett pilotprojekt ska starta där fyra skolor deltar. 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf förhåller sig positivt till idén om att servera gratis frukost i skolor. I och med att andra stadiet blivit obligatoriskt anser förbundet att även studeranden som går i yrkesskola eller gymnasium borde inkluderas. Frukost kunde serveras exempelvis en halvtimme under morgonen före lektionerna åt dem som behöver och vill ha det. FSS lyfter fram att det finns studeranden på andra stadiet som bor ensamma och som särskilt skulle gynnas och vara tacksamma över frukosten.

Förbundet ser ändå vissa utmaningar med regionala skillnader som leder till ojämlikhet. I vissa kommuner kunde det bli svårt att införa ett frukost system på grund av att många elever är beroende av skolskjuts och sålunda inte skulle hinna äta frukost. En lösning kunde vara att frukosten i sådana fall skulle serveras under första rasten.  

Alexandra Wegelius
ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.