Hur kan coronabegränsningarna vara så oklara och vem bär ansvaret?!

16 augusti 2021, 10:43 | av | publicerat i ,

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf förundrar sig över oklarheterna kring restriktionerna som kom torsdagen 12 augusti angående ungas hobbyverksamhet. I syfte att minimera på närkontakten kom regionförvaltningsverket i Södra Finland ut med nya  sammankomstbegränsningar som även gäller barns och ungas hobbyverksamhet. 

I praktiken betyder restriktionerna (som grundar sig på 58 d paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar) att ifall hobbyverksamhet i grupp inomhus idkas så måste deltagarantalet anpassas i enlighet med hur många deltagare som ryms i utrymmet så att ett två meters säkerhetsavstånd kan hållas. Det förutsätts dock inte att ett två meters avstånd konstant upprätthålls av deltagarna.

Det har rådit missförstånd och uppståndelse bland både media och politiker angående regionförvaltningsverkets beslut. Det är förbryllande och oroväckande att det tycks vara oklart vem som bär ansvaret för begränsningarna. Regionförvaltningsverket agerar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och därmed förundrar sig FSS över våra beslutsfattares reaktioner på beslutet som enligt dem inte är i enlighet med regeringens linje. Barns och ungas hobbyverksamhet ska prioriteras och FSS vill inte se några fler begränsningar på den fronten. FSS efterlyser också klarare riktlinjer både från regeringens och regionförvaltningsverkets sida.  

Alexandra Wegelius

förbundsordförande, FSS

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.