FSS vill se uppföljning av sexualundervisningen!

5 juni 2020, 11:34 | av | publicerat i

Pressmeddelande 5.6.2020

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Den övergripande sexualfostran hör till undervisningen i hälsokunskap och ska ges inom den grundläggande utbildningen i Finland. Emilie Jäntti, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbundet FSS, bekymrar sig över de signaler hon fått från studerande rörande sexualundervisningen i skolorna. Elever runtom i Finland har rätt till god sexualundervisning.

– Sexuella rättigheter hör till de grundläggande rättigheterna. Under tiden i grundskolan utvecklas elevernas uppfattning om sin egen sexuella identitet och sexualitet, och det är av största vikt att atmosfären är inkluderande och stödjande. Inom undervisningen ska utgångspunkten vara könets och sexualitetens mångfald och förhållningssättet till normer ska vara kritiskt, framhåller Jäntti.

Ur läroplanen framgår att eleverna i grundskolans övre klasser ska få kunskap om sexualitet, olika områden av sexuell hälsa och olika variationer av sexuell utveckling. Hur väl detta förverkligas och till exempel mångfald beaktas i undervisningen runtom i skolorna på olika håll i Finland vet man dock inte. Samtidigt informationen om sexualundervisningen och dess omfattning och kvalitet kan anses vara bristfällig höjer unga rösten för att sexualundervisningen inte är till belåtenhet.

– Jag efterlyser att en undersökning av sexualundervisningen och dess kvalitet görs. Alla ska känna sig trygga och inkluderade i undervisningen. Det ska vara lika självklart att informationsbehovet hos och till unga som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter tas i beaktande som att könssjukdomar nämns, säger Jäntti.

På YLE:s webbplats publicerades 4.6 en artikel ur vilken det framgår att nästan en femtedel, 17 %, av åttonde och nionde klassisterna inte använde preventivmedel vid senaste samlag.

-Gratis preventivmedel löser inte ensam problemet, men behövs i kombination med god sexualundervisning och ett öppet diskussionsklimat om sex och sexualitet, och därför vill vi se att de unga i samtliga kommuner kostnadsfritt ska ha tillgång till preventivmedel, säger Jäntti. 

För mer information:

Emilie Jäntti

förbundsordförande, FSS

050 301 2456

emilie.jantti@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.