FSS vill se en inkluderande läroplan genom hela lärstigen!

10 augusti 2020, 11:09 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 10.8.2020

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Finlands Svenska Skolungdomsförbud FSS rf vill se en inkluderande läroplan genom hela lärstigen. I grunderna för gymnasiets läroplan 2019 skrivs under de allmänna målen för undervisningen om genusmedveten undervisning och vikten av att ha förståelse för mångfalden av sexuella läggningar och kön. FSS vill se att man redan från småbarnspedagogiken och i grundskolan starkare betonar frågor rörande HBTQIA+. 

-Under hela lärstigen utvecklas elevernas uppfattning om sin egen sexuella identitet och sexualitet. Det är mycket viktigt att atmosfären alltid är inkluderande och stödjande. Inom undervisningen ska utgångspunkten vara könets och sexualitetens mångfald, och förhållningssättet till normer ska vara kritiskt, framhåller FSS:s ordförande Emilie Jäntti.

År 2018 var Skottland det första landet i världen att införa undervisning om HBTQI i landets statliga skolor. Vice försteminister John Swinney framhöll att skolsystemet ska stödja samtliga individer att nå sin fulla potential och att det därför är viktigt att mångfald syns i utbildningen. Genom beslutet kommer inte endast inlärningsupplevelsen för HBTQI-personer förbättras utan samtliga elever lär sig att hylla olikheter, får förståelse och inkludering uppmuntras. 

-Vi hoppas man på alla håll i världen tar efter Skottland och inför undervisning om HBTQIA+. För att skapa ett inkludernade samhälle fritt från fördomar och diskriminering behöver vi alla ha kunskap om rättigheter och HBTQIA+ – begerpp och historia. Vi ska vara medvetna om olika livsvillkor och anamma ett normkritiskt förhållningssätt, säger Jäntti

I den finska läroplanen för omgivningslära i årskurs 3-6 skrivs att en av de centrala målsättningarna är att man behandlar den sexuella utvecklingen och människans fortplantning. Ur läroplanen för eleverna i grundskolans övre klasser framgår att de ska få kunskap om sexualitet, olika områden av sexuell hälsa och olika variationer av sexuell utveckling. 

-Vi vill se att det tydligt i läroplanen skrivs in att eleverna ska lära sig om olika sexuella läggningar. Det är viktigt att mångfald beaktas i undervisningen. Vi anser att dagens läroplan för den grundläggande utbildningen måste bli tydligare på denna punkt, betonar Jäntti. 

För mer information:

Emilie Jäntti

förbundsordförande, FSS

050 301 2456

emilie.jantti@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.