FSS styrelseval 2019

17 april 2019, 10:07 | av | publicerat i

Är du högstadieelev, studerande på andra stadiet eller i folkhögskola? Har du erfarenhet av och koll på FSS? Är du aktiv, ansvarstagande och full av idéer? Vill du jobba för alla finlandssvenska skolungdomars bästa?

I så fall, sök till FSS styrelse!

FSS styrelse är det högsta beslutande organet inom förbundet mellan årsmötena. Det betyder att det är styrelsen som förverkligar de besluten som tas på Elevriksdagen ERIK, ordnar verksamhet och representerar förbundet nationellt och internationellt. Styrelsen fungerar som arbetsgivare för förbundets tre anställda, samt arvoderade som jobbar med förbundets tjänster och produkter (kalendern, EBL etc.) Det är alltså frågan om ett supercoolt och ansvarsfullt uppdrag, styrelsen är en av de absoluta kärnorna i verksamheten!

Har du visioner för hur förbundet kan utvecklas? Är du villig att investera tid och arbete i att göra alla skolungdomars liv lite bättre? I så fall, sök!

Styrelsen väljs av årsmötet Elevriksdagen ERIK, som kör igång 17-19.5.2019. Vi är i Hangö i år, och det lönar sig förstås att vara på plats och besluta om verksamhetsplan och politiska linjedragningar för nästa år! Alla delegater får rösta, så in och anmäl dig och alla andra skarpa skolungdomar här!

För att få igång en riktig kampanj, så att just du kan få synlighet bland alla medlemmar och alla medlemmar har möjlighet att bekanta sej med dej som kandidat, vill vi gärna ha din intresseanmälan via det här formuläret senast den 3.5.

 

Vi publicerar alla kandidaters profiler på vår webbsida mellan den 16.4-4.5, i den ordning de dyker upp. Dessutom får du en puff på instagram med din bild och lite info om dej! Om du vill, så får du också en dag då du kan presentera dej själv, din vardag och dina åsikter och visioner på vår instastory.

 

Under veckan före ERIK publicerar vi ännu alla kandidaters svar på 5 viktiga frågor på hemsidan och some. På ERIK ordnas också en kandidatutfrågning. Ordförandekandidater får ett pressmeddelande i förbundets namn. Förutom det får du så klart göra så mycket kampanj du bara hinner, orkar och vill! Det kan löna sig att snacka med kompisar i din egen skola och kanske bekanta du fått från andra skolor via evenemang, sätta upp planscher och meddela via dina egna somekanaler att du ställer upp.

Vad kan man då ställa upp till? FSS har 4-8 styrelsemedlemmar plus ett presidium bestående av ordförande och två vice ordförande. Läs mer om dem här under!

Styrelsemedlem: Du som är styrelsemedlem får ett eget ansvarsområde att hålla koll på. Det kan vara att planera och leda ett projekt, en arbetsgrupp eller utskott, endera under hela året eller i några olika etapper. På styrelsemötena (cirka 6 st. per år) hänger du aktivt med i planerandet och ledandet av hela förbundets verksamhet, anställningsärenden, större inköp och brainstormande kring nya projekt och evenemang, samt riktlinjer för FSS verksamhet i stort. På FSS evenemang har du kanske ansvar över någon del av programmet, fungerar som funktionär (STAFF på Kulturkarnevalen t.ex.) och finns till hands för medlemmar för att inspirera och få alla att trivas i verksamheten. Du har också möjlighet att åka runt och besöka skolor och utbilda andra unga och lärare. Ibland representerar du kanske förbundets åsikt utåt i media eller på ett evenemang, och då kan det vara bra att ha koll på förbundets politiska program, som fungerar som botten för vår intressebevakning.

Vice ordförande: Du är som en styrelsemedlem deluxe, med lite mer ansvar så där i vardagen. Du leder verksamheten i vardagen tillsammans med resten av presidiet, och träffar dem och kanslipersonalen cirka varannan vecka. Det kan också finnas möjlighet att få ett litet arvode för en motsvarande mängd arbetstimmar, om det passar in i din livssituation och presidiet kommer överens om det. Du stöder ordförande i dennes jobb, bollar idéer och tankar med anställda och leder egna projekt. Du representerar ofta förbundet utåt, när ordförande inte kan. För dej är det extra viktigt att sätta dej in i både förbundets styrdokument och i vad som händer i föreningssektorn överlag.

Ordförande: Du leder förbundet på heltid, och fungerar som närförman för verksamhetsledaren samt arbetsgivarrepresentant för förbundets andra anställda. Du leder intressebevakningen och styrelsen och representerar förbundet utåt i första hand samt juridiskt. Det är din uppgift att hålla koll på att alla andra vet vad dom gör och trivs och mår bra i förbundet, och att FSS upprätthåller starka kontakter till andra i tredje sektorn på svenska och inom ungdomssektorn i hela landet. FSS har en heltidsarvorderad ordförande med ett arvode på 1800 € i månaden.

Så här säger föreningslagen om styrelsen

“En förening ska ha en styrelse med minst tre medlemmar. Styrelsen ska omsorgsfullt sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag samt föreningens stadgar och beslut. Styrelsen ska se till att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. Styrelsen företräder föreningen.

Styrelsen ska ha en ordförande. Ordföranden får inte vara omyndig. De övriga styrelsemedlemmarna ska ha fyllt 15 år. Den som är försatt i konkurs får inte vara medlem av styrelsen.

Styrelseordföranden ska vara bosatt i Finland, om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar dispens.”

Känns något oklart? Innan du skickar in din ansökan kan du ta kontakt med vem som helst från den nuvarande styrelsen (du når oss alla på fst@skolungdom.fi) eller med ordförande Bicca Olin (maila bicca.olin@skolungdom.fi, ring, texta eller Whatsappa 0403525232 eller sök upp på some @biccaolin).

Blev du intresserad? Härligt, skicka in din ansökan här före 3.5.

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.