FSS studiekortsservice öppnar i slutet av augusti

6 augusti 2019, 12:34 | av | publicerat i

På grund av strukturella förändringar i förbundet kommer vår studiekortsservice att vara på paus fram till slutet av augusti. Studiekorten för läsåret 2018–2019 är i kraft fram till slutet av september.

FSS årsmöte Elevriksdagen ERIK beslöt i maj om att förnya förbundets stadgar. Detta kommer att leda till ändringar i FSS medlemskap och studiekort under hösten.

Eftersom de nya stadgarna medför betydande förändringar i FSS arbete och medlemskap är vår studiekortsservice på paus medan våra nya stadgar granskas och godkänns av Patent- och registerstyrelsen.

Vår studiekortsservice är tillbaka i slutet av augusti och betjänar dig som normalt i alla ärenden som gäller studiekort och studieförmåner.

Studiekorten i kraft till slutet av september

Studiekorten för läsåret 2018–2019 är i kraft fram till 30.9.2019 (på HRT till 31.8.2019). Med andra ord kan du lugnt använda ditt gamla studiekort ännu i början av hösten.

Vi informerar om hur du kan beställa och förnya ditt studiekort på vår webbplats och per e-post inom augusti månad, genast då vi fått respons på våra nya stadgar från Patent- och registerstyrelsen.

Nya stadgar medför förändringar i medlemskapet i förbundet

I och med de nya stadgarna kan alla finlandssvenska studerandekårer i grundskolans övre årskurser, gymnasier, yrkesläroanstalter och folkhögskolor bli medlemmar i FSS. Via studerandekårens medlemskap kan alla studerande på andra stadiet (gymnasiet och yrkesstuderande) få gratis studiekort via den digitala Frank Appen.

Konkret innebär det här att du som tidigare varit personmedlem i fortsättningen har samma rättigheter att påverka genom din studerandekår. När din studerandekår blir medlem i FSS får du rösträtt på Elevriksdagen och rätt att ställa upp i FSS styrelseval.