FSS: Studentexamensnämnden visar noll intresse för de studerandes välmående

19 december 2017, 10:27 | av | publicerat i

Publiceringsfritt genast.

Studentexamensnämnden har beslutat att pressa in studentprov på på varandra följande dagar både under hösten 2018 och våren 2019. Hittills har proven ordnats med minst en dags mellanrum. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS är besvikna och oroade över att man tar så lite notis om de studerandes välmående och möjlighet att återhämta sig mellan proven. Samtidigt som studentexamens vitsord får mer tyngd i ansökningen till tredje stadiet är det inte klokt att förnya skrivtillfällena så här.

– Studentproven är krävande tillfällen då mycket står på spel. Att en studerande är nervös och kanske stressad inför skrivningarna är redan ett faktum, och något man borde motarbeta, inte öka, säger FSS ordförande Bicca Olin.

Proven borde utvecklas helt i motsatt riktning. Det är viktigt att studentexamen mäter kompetens hos de studerande, inte hur mycket man hinner läsa och plugga in på en kort tid. Studentexamens ska inte mäta hur bra man kan hantera stress, utan hur mycket man lärt sig av hela utbildningen. Att proven ligger tätt inpå varandra förorsakar också ojämlikhet mellan studerande beroende på vilka ämnen de skriver, och därmed huruvida de har möjlighet att vila emellan proven eller inte.

– Det här känns som ett typiskt tillfälle där de studerandes välmående och åsikt totalt ignorerats och glömts bort. Studerandes välmående och möjligheter att klara sig i framtiden får inte äventyras bara för att potentiellt spara in pengar. Det gagnar ingen i det långa loppet, fastställer Olin.

Beslutet för examenstidtabellen för hösten 2018 gjordes redan för ett år sedan. Trots önskemål och krav på att följa upp vad studerande tycker om beslutet, har ingen sådan uppföljning gjorts innan det här beslutet. FSS hoppas att studentexamensnämnden faktiskt lyssnar på de studerande och utvecklar proven för att bättre mäta kompetens, samt gör en konsekvensanalys av beslutet som nu tagits.

För mer information:

Bicca Olin

ordförande

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS

+358403535232

bicca.olin@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.