FSS söker en verksamhetsledare

25 april 2016, 20:33 | av | publicerat i

FSS är Finlands äldsta partipolitiskt och religiöst obundna studerandeorganisation, grundad 1921. Vi riktar oss till svenskspråkiga studerande i gymnasier, yrkesläroanstalter, folkhögskolor samt elever i grundskolans övre klasser i Finland. FSS verkar för och nära elevkårerna i Svenskfinland; vi bevakar skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället i övrigt samt fungerar som elevers och studerandes påverkningskanal i skolpolitiska frågor. FSS stöder elevkårsverksamheten i de enskilda skolorna samt fungerar som kontaktlänk finlandssvenska skolor emellan. Vi vill uppmuntra och inspirera ungdomar till engagemang såväl i som utanför den egna skolan och ge unga människor redskap för samhällspåverkan.

Arbetet som verksamhetsledare är givande, omväxlande och självständigt. Vi förväntar oss att du är flexibel och bra på att samarbeta, intresserad av medborgarorganisationer och öppen för nya upplevelser och erfarenheter.  Vi förutsätter goda kunskaper i både finska och svenska, övriga språk anses vara en merit.

Som verksamhetsledare ansvarar du för förbundets operativa (dagliga) verksamhet, bl.a.

 • Evenemangkoordinering
 • Intressebevakning
 • Sociala medier
 • Presskontakter
 • Sekreterare för förbundsstyrelsen och utskotten
 • Koordinerar medlemsförmåner
 • Ansvarar för arrangemangen kring årsmötet Elevrikdagen ERIK
 • Kontaktperson till elevkårerna och skolorna
 • Kontaktperson till samarbetsorganisationer (bl.a. Kulturkarnevalen)
 • Koordinerar publikationerna (bl.a. Elevbladet och ungdomskalendern)
 • Deltar i styrelsearbetet för samarbetsorganisationer

 

Den viktigaste delen av arbetet är att stöda och engagera ungdomarna – att arbeta konkret med både elevkårsaktiva samt förbundets förtroendevalda.

 

Befattningen som verksamhetsledare på FSS är på heltid, arbetsförhållandet inleds 1.6.2016. Arbetsförhållandet är ettårigt med möjlighet till förlängning. Arbetsuppgifterna kräver en del arbete under kvällstid och på veckoslut. Verksamhetsledaren är stationerad på förbundskansliet i Helsingfors och jobbar under förbundssekreteraren.

Vi vill ha din fritt formulerade ansökan med löneanspråk och CV senast 6.5.2016 per epost till adressen tim.karike@skolungdom.fi eller per post till adressen Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Kaserngatan 1D 65-66, 00140 Helsingfors.

Tilläggsuppgifter ges av förbundsordförande Nicholas Kujala, nicholas.kujala@skolungdom.fi, 044 277 8669 samt förbundssekreteraren Tim Karike, tim.karike@skolungdom.fi, 045 134 1111.

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.