FSS söker en politiskt sakkunnig

12 december 2019, 20:28 | av | publicerat i

Är du vår nya politiskt sakkunniga?

På FSS jobbar vi varje dag för att förbättra skolungdomars vardag och liv. Det gör vi genom aktiv intressebevakning, samarbete med elev- och studerandekårer och kompetensbyggande aktiviteter och evenemang för unga. Vi söker nu en politiskt sakkunnig för att utveckla FSS intressebevakning och påverkan.

Inom FSS kansli ansvarar vi alla för egna helheter. Till den politiskt sakkunnigas arbetsuppgifter hör att tillsammans med ordföranden jobba med intressebevakning, skriva utlåtanden, pressmeddelanden och kommentera lagförslag. Du deltar i tillställningar, möten och samarbeten som kan gynna FSS. Vi söker dig som har ett intresse för politik, och speciellt sakkunskap inom utbildningspolitik och politik som berör skolungdomar. Du får gärna ha studerat eller tidigare jobbat inom området men ingen tidigare erfarenhet krävs. Goda språkkunskaper i både svenska och finska är en förutsättning eftersom arbetet också kan innebära översättningsarbete.

Vi är ett ungdomsförbund och en grundläggande värdering i vår verksamhet är ungas delaktighet – en viktig del av arbetet är att jobba med unga. Samtidigt förväntar vi oss också att vår personal hoppar utanför det egna ansvarsområdet för att göra gemensamma satsningar – det kan handla om att bära en hög papplådor tillsammans, att läsa ett lagförslag eller att jobba tillsammans för att förverkliga vårt årsmöte. Vi hoppas naturligtvis också att du vill vara en aktiv del av vår arbetsgemenskap, utveckla arbetsplatsen tillsammans med oss och lägga till dina favoritlåtar på kansliets gemensamma Spotify-spellista.

Arbetstiden är 19 timmar per vecka och går till exempel bra att kombinera med studier eftersom vi har flexibla arbetstider. Lön 1 020 euro per månad med möjlighet till löneförhandling.

Skicka in en fritt formulerad ansökan med CV till verksamhetsledare Ellinor Juth (ellinor.juth@skolungdom.fi) senast 15.1.2020 ange “Politiskt sakkunnig” i ämnesraden. Arbetsintervjuerna ordnas under vecka 2 på vårt kansli på Kaserngatan 1 (om platsen och tidpunkten inte fungerar med din vardag är vi flexibla för andra arrangemang).

Tilläggsinformation får du av verksamhetsledare Ellinor Juth, telefonnummer 050 354 5951. Ellinor nås lättast före 21.12.2019 eller efter 6.1.2020.

Vi önskar att personer av olika ålder, bakgrund och kön söker jobb hos oss. Alla arbetssökande behandlas likvärdigt i enlighet med vår likabehandlingsplan.

Finlands Svenska Skolungdomförbund är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för elever i grundskolans övre årskurser och studerande på andra stadiet.