FSS söker en ny Art Director (AD) till Elevbladet

2 maj 2016, 15:23 | av | publicerat i

Är du bra på grafisk design och layout? Vill du förverkliga en medlemstidning med en upplaga på flera tusen? Kan du jobba kreativt under tidspress och samarbeta med en massa olika människor? Då ska du söka till AD för Elevbladet!

FSS medlemstidning Elevbladet kommer ut 4 gånger i året. AD kan delta i planeringen av innehållet tillsammans med redaktionsrådet och chefredaktören. Efter deadlinen för texterna utformar AD tidningens layout, i någon mån i samarbete med chefredaktören. AD planerar också tidningens framsida. AD kan fritt välja att också producera eget, framför allt grafiskt, material till tidningen enligt behov och tycke.

FSS jobbar för att kontinuerligt uppdatera och förbättra Elevbladet. Vi hoppas du har nya idéer och är engagerad att jobba med många olika människor för att garantera medlemmarna en läsvärd tidning. Förutsättningar är goda kunskaper i ombrytningsprogram, kreativitet, förmåga att jobba med deadlines, bra samarbetsförmåga och flexibilitet i arbetet.

Vi erbjuder synlighet i en tidning med en stor upplaga och ett arvode per nummer.

Om du känner att du är rätt för jobbet vill vi gärna ha din fritt  formulerade ansökan med löneanspråk, ett arbetsprov, t.ex. en ombruten sida med text och bild, samt ditt CV till ordforande@skolungdom.fi senast den 12.5.2016. Med frågor kan du maila ordforande@skolungdom.fi eller ringa förbundsordförande Nicholas Kujala på numret 044 277 8669.

 

Kort om EBL

Elevbladet EBL är förbundets medlemstidning som distribueras förutom till alla medlemmar, också till skolor, bibliotek och övriga organisationer runtom i Svenskfinland. Elevbladet utkommer fyra gånger om året. Upplagans storlek växer mot hösten i takt med att förbundets medlemstantal stiger i.o.m. skolstarten.

I sin medlemstidning kan skolungdomar debattera, sprida sina idéer och inspireras av varandra. Elevbladet har en unik roll som obundet, tryckt forum för svenskspråkig ungdomskultur i Finland. Elevbladet hittas också på nättjänsten Issuu, där alla har gratis åtkomst till tidningen.

Till FSS främsta uppgifter hör att engagera unga i samhällsfrågor. Genom Elevbladet når förbundet sina medlemmar, samtidigt som medlemmarna hittar förbundet och varandra. Förstahandserfarenhet av debattspalter och opinionsbildning ger förståelse för samhället, samtidigt som kontakt med engagerande unga inspirerar till ett aktivt medborgarskap.

FSS jobbar enligt principen ”av unga, för unga”. Idag publicerar många skolungdomar högklassiga texter, bilder och annan kultur på bloggar och hemsidor. Tyvärr tenderar sådant som endast finns online försvinna i mängden. Förbundets medlemstidning erbjuder unga en unik möjlighet att få sitt material tryckt och distribuerat med stor geografisk spridning. Varje nummer samlar artiklar, bilder och annat material under ett aktuellt tema. Tidningen produceras i sin helhet av unga och i år kommer förbundet att kontakta bl.a.  skolors modersmålslärare direkt och berätta om möjligheten att inkludera skoltexter i vår medlemstidning.

Elevbladet finansieras med stöd av Föreningen Konstsamfundet.

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.