FSS: Slut med tidiga väckningar!

28 juni 2016, 10:55 | av | publicerat i ,

 

kujala

 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS anser att skoldagen börjar för tidigt i dagens läge. Det är förståeligt att skoldagen börjar klockan 8 ur traditionella arbetslivets synvinkel, men det leder till sänkt effektivitet och motivation i studierna.

Professor Markku Partinen från Helsingfors Universitet har redan år 2014 förespråkat att skoldagen skulle börja senare. Enligt professor Partinen skulle redan en halvtimmes senareläggning av dagens inledning gynna eleverna, speciellt i högstadiet. FSS anser att det är onödigt att hålla fast i gamla strukturer som inte gynnar eleverna eller samhället. Samtidigt finns det allt flera arbeten, där arbetstiden inte är den traditionella från åtta till fyra.

“Då inlärningsresultaten, speciellt hos pojkarna, i högstadiet blir sämre, måste vi pröva på något nytt inom utbildningsvärlden”, konstaterar förbundsordförande Nicholas Kujala. “Nu är det dags att bryta normen, och lyssna på sakkunniga som forskat i ämnet”, fortsätter Kujala.

Undervisnings- och kulturministeriet fick en utredning av professor emerita Lea Pulkkinen  angående skoldagens struktur i mars 2015. I utredningen, som också lyftes fram av barnombudsmannen Tuomas Kurttila i sin årsbok, förespråkas att skoldagen inte ska börja innan klockan 9. Enligt nya strukturen skulle en skoldag med högst fem lektioner sluta senast klockan 16:30. Skoldagen skulle också innehålla klubbverksamhet och mera gymnastik än hittils. Förbundet anser att det är ett bra förslag och att Pulkkinens utredning bör användas som grund då skoldagens strukturer revideras under kommande åren.

FSS föreslår att ministeriet inleder försök angående skoldagens struktur enligt professor Pulkkinens utredning, och undersöker ifall inlärningsresultaten påverkas av ett försök av detta slag.

“Genom regeringens försökskultur kunde vi inleda ett pilotprojekt där skoldagens struktur reformeras. Utan att försöka kan vi inte veta vad resultaten av utredningen är”, avslutar ordförande Kujala.

 
Tilläggsinformation

Nicholas Kujala
Förbundsordförande
044-277 8669
nicholas.kujala@skolungdom.fi

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.