FSS slår larm: Vem bär ansvaret för skolungdomars hälsa?

23 oktober 2017, 11:39 | av | publicerat i

Pressmeddelande 23.10.2017, publiceringsfritt genast.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. är oroade över ungas välmående, och hur diskussionen om ungas hälsa och vård förs. De senaste åren har vi sett mer och mer oroväckande statistik om ungas utbrändhet, om alarmerande lite elev- och studerandevårdspersonal i skolorna och om ungas oro över den egna mentala hälsan.

Enligt enkäten Hälsa i skolan 2017, som besvarats av mer än 150 000 skolungdomar i högstadiet och på andra stadiet, upplever nästan 10 % huvudvärk varje dag, och 30 % en gång i veckan. I varje skolklass finns det alltså 1-2 unga som inte mår helt bra en enda dag i veckan, och en bidragande orsak är inneluftsproblem.

– Skolor och kommuner kämpar med problemen i hela landet, men hur allvarligt ska det behöva bli innan det här på riktigt åtgärdas också på en nationell nivå? Undrar FSS ordförande Bicca Olin.

Samma mängd unga uppger också att de har svårt att somna varje dag, respektive en gång i veckan. Kring 15 % av skolungdomarna känner sig sällan eller aldrig viktiga, och mer än 5 % uppger att de inte har en enda vän som de upplever att de kan ty sig till.

– De här är problem som kommer att synas i samhället i framtiden, och det är inte problem man bara kan åtgärda med program- och projektbaserade pengar som skolorna kan ansöka om. Det krävs fortbildning, tillräcklig personal och grundliga satsningar på ungas hälsa och välmående för att förebygga och åtgärda ensamhet och en känsla av otillräcklighet, kommenterar Olin.

I och med social- och hälsovårdsreformen står det fortfarande öppet var huvudansvaret för den ungas hälsa och välmående kommer att ligga i framtiden. FSS oroar sig speciellt för övergångsskedena mellan skolor och skolstadier, samt till arbetslivet. Omkring 10 % av dem som oroat sig för sin mentala hälsa det senaste året har inte talat med någon om det, och till och med 30 % av gymnasiestuderande upplever att grav övertrötthet till följd av skolarbetet.

– Utbrändhet och mental ohälsa går inte magiskt över då du går ut en skola eller fyller 18. En ung människas liv innebär redan när allt är okej en massa förändringar och ofta ett behov av stöd, för att inte tala om det övergripande behovet av handledning och stöd som uppstår under en tung period i livet eller i samband med mentala problem, förtydligar Olin.

FSS efterlyser ansvarstagande av politiker i kommuner, i de kommande landskapen och nationellt. För att kunna föra Finland framåt behöver varje ung få må bra och lyckas i sin personliga utveckling. Det ska vara möjligt att avlägga sina studier utan att bli utbränd, leva med mentala problem, ensamhet och ekonomiska bekymmer.

 

För mer information:

Bicca Olin
Förbundsordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.
+358403525232
bicca.olin@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.