FSS: Skolungdomarna kräver sänkt rösträttsålder!

24 april 2017, 12:22 | av | publicerat i

PRESSMEDDELANDE 23.4.2017. Publiceringsfritt genast.

Resolution från Elevriksdagen 21-23.4 i Esbo:

FSS: Skolungdomarna kräver sänkt rösträttsålder!

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf samlades till sitt årsmöte Elevriksdagen den 21-23.4.2017 i Esbo. På årsmötet presenterades och godkändes det nya politiska programmet och en verksamhetsplan för kommande verksamhetsåret 2017–2018.

Under mötets gång debatterades speciellt det nya politiska programmet, där delegaterna aktivt uttryckte sin åsikt i plenum. Förbundet fastställde efter en lång debatt att rösträttsåldern ska sänkas till 16 i alla val och folkomröstningar. Förbundet fortsätter troget arbetet med att utveckla undervisningen på alla stadier. Digitaliseringen och skolans utveckling ska följa allmänna trender, där digitala läromedel blir en norm och används ändamålsenligt.  Att förstå komplexa helheter blir viktigare i vårt samhälle och fenomenbaserad undervisning ska få en centralare roll i vår skola.

Förbundet anser att vi även i framtiden ska uppmuntra unga att uttrycka sin åsikt, och deras åsikt ska inte endast höras, utan även uppmärksammas. Förbundet vill stärka samarbetet mellan ungdomsfullmäktigen och skolorna, samt se ungdomsfullmäktigen även på landskapsnivå. Elevriksdagen yrkar för närmare samarbete mellan elever, lärare, vårdnadshavare och övrig skolpersonal för att motarbeta mobbning i skolan. Genom att arbeta för en säker skolmiljö där alla kan inkluderas når vi i framtiden bättre resultat i undervisningen.

Det nya politiska programmet hittas här.

Elevriksdagen valde även en ny förbundsledning på veckoslutet. Till förbundsordförande valdes den 18 år gamla Bicca Olin från Helsingfors. Olin utexaminerades från Yrkesinstitutet Prakticum som medieassistent med dubbelexamen från Helsinge Gymnasium hösten 2016.

”Ungdomar hörs fortfarande inte i praktiken i de situationer som berör dem, och det är något vi ska jobba för. Alla unga och studerande har rätt att påverka sin vardag, och respekteras när de gör det”, konstaterar FSS nyvalda förbundsordförande Bicca Olin.

Till förbundets första vice förbundsordförande valdes Nicolas Sjöberg (Jakobstad) och till andra vice förbundsordförande valdes Peppi Wilson (Kimitoön). Som styrelsemedlemmar fungerar Emilie Jäntti (Raseborg), Alva Hernández Nyreen (Helsingfors), Huy Nguyen (Närpes), Dan Cederlöf (Helsingfors) och Valter Mårtensson (Grankulla).

Tilläggsinformation ges av

Bicca Olin
Förbundsordförande 2017-2018
040 352 5232
bicca.olin@skolungdom.fi

Pressbild Bicca Olin.