FSS: Skolungdomar ska inte placeras i lådor

5 juli 2016, 21:14 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf efterlyser mer utbildning och utbildningsmaterial som behandlar köns- och sexualitetsminoriteter på ett naturligt sätt. Skolan ska vara en trygg plats, där diskriminering inte accepteras. Alla individer ska få utvecklas i lugn och ro, ifrågasätta normer samt bli behandlade med respekt.

Utbildningsstyrelsens nya jämlikhetshandbok för lärare tar upp viktiga aspekter angående köns- och sexualitetsdiversiteten bland eleverna. Temat är efterfrågat, då de elever som hör till en minoritet ofta upplever skolan som en plats där konservativa värderingar, till exempel heteronormen och ett binärt könssystem, hindrar dem från att vara sig själva.

Och inte utan anledning, som det helt tydligt påvisas i Yles artikel [Yle Uutiset 4.7] om riksdagsledamot Antero Laukkanens (KD) påståenden om att den nya handboken vill vilseleda elever och lärare till att tro att det finns fler kön än man och kvinna. Han hävdar också att lärarens egen sexualitet och könsuppfattning kan påverka barn och ungas identitet på de fronterna.

Laukkanen sprider falska myter om till exempel att lärarens sexualitet påverkar dennes kompetens till arbetet i fråga. Läraren ska få öppet vara sig själv på arbetsplatsen utan rädsla för diskriminering, liksom på varje annan arbetsplats. Det är en styrka för det finländska skolsystemet att ha lärare och skolpersonal som kan föregå med gott exempel och samtidigt kunna visa för eleverna att sexualitet och sexuella minoriteter inte är tabu i samhället.

Att det finns beslutsfattare i vårt land som fortfarande år 2016 vägrar inse att det finns fler än två kön är ingen överraskning. Förbundet håller med Laukkanen i frågan att alla unga inte fullt är utvecklade i skolåldern. Trots Laukkanens syn på saken så ser vi det som en ännu viktigare orsak att inte äventyra ungas utveckling i ett tidigt stadium. Ungdomarna ska ges information och stöd på vägen till att hitta sin egen identitet utan att bli placerade i separata fack och bli utsatta för samhällets press och konstanta nedvärdering.

“Hur ska våra skolungdomar kunna känna sig trygga i ett samhälle som fötrycker ens identitet? När inser våra högsta beslutsfattare, att barn och unga i tonåren ska ha möjlighet att finna sin sexualitet i lugn och ro, utan homofobi i samhället?” frågar förbundsordförande Nicholas Kujala

FSS anser att samhällets demografiska variationer ska synas i skolan, speciellt i läromaterialet som används. Vi efterlyser fler olika etniciteter, sexuella minoriteter, funktionsnedsatta samt språkminoriteter i våra läromedel, då en bok  som framhäver samhällets stereotypier inte är varken realistisk eller ger eleverna en konkret världsbild. Vidare är det viktigt att elever som funderar på sin egen identitet får stöd både av skolpersonal och från läromedlen, detta för att förebygga diskriminering, marginalisering och mental ohälsa.

“Jag vill till slut tacka Laukkanen för att ha gett synlighet till detta viktiga ämne. Det är en självklarhet att vårt skolsystem ska reflektera vårt samhälle, och i det samhälle är mångfald, öppenhet och tolerans nyckelord!” avslutar Kujala.

För tilläggsinformation kontakta:

Nicholas Kujala,

Förbundsordförande

045-1594399

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.