FSS riksdagsvalsmål: Bekämpa klimatförändring och marginalisering!

2 november 2018, 12:52 | av | publicerat i ,

Lue tiedote suomeksi tästä.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS publicerar i dag sina mål inför riksdagsvalet 2019 och kommande riksdagsperiod.

Klimatförändringen är vår tids största hot. FSS anser att politikerna måste ta ansvar nu, innan det är för sent. Beslutsfattarna ska möjliggöra och uppmuntra till klimatsmart konsumtion, och utbildningssystemet ska fostra miljömedvetna medborgare.

– Det krävs mindre prat och mer åtgärder, och det är upp till makthavarna att göra det möjligt att rädda klimatet, säger förbundsordförande Bicca Olin.

FSS jobbar för att utbildningen på andra stadiet ska vara tillgänglig och avgiftsfri. Att fortsätta studera efter grundskolan ska inte vara en kostnadsfråga och ingen ska behöva välja bort ett studiealternativ på grund av sin ekonomiska situation.

– Ingen 15-åring ska tvingas fatta beslut om sin framtid utgående från sin socioekonomiska bakgrund, säger Olin.

FSS motsätter sej en mekanisk höjning av läropliktsåldern. Det är ett sätt för att få snyggare statistik, men ingen fungerande lösning på problemet med marginalisering. Däremot garanterar trygga, tillgängliga och välresurserade social- och hälsovårdstjänster att inte en enda ung faller ur systemet.

Många unga saknar förutsättningar för att påverka sitt eget liv och samhället omkring sej. Beslutsfattandeprocesserna på alla nivåer ska göras transparenta och lätta att följa med genom proaktiv och klar kommunikation från instanserna.

FSS förutsätter att alla ska få vara med och välja våra beslutsfattare. Skolan ska ha aktiv roll i att stöda förstagångsväljare att avlägga sin röst. Det första steget i den riktningen är att utöka rösträtten.

– Vi kräver att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år i alla val, säger Olin.

FSS riksdagsvalsmål och åtgärder för att åstadkomma dessa finns på adressen skolungdom.fi/riksdagsvalsmal-2019. Målen baserar sig på FSS politiska program som årligen revideras och godkänns av förbundets årsmöte och reflekterar således de finlandssvenska skolungdomarnas åsikter.

Mer information ger:

Bicca Olin
ordförande för FSS
+358 40 3525232
bicca.olin@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.