FSS: Nej tack till höjd läropliktsålder

3 juni 2019, 11:49 | av | publicerat i ,

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS ser både positiva lösningar och orosmoment i regeringsprogrammet som publicerades i dag.

– Vi är tacksamma för att man äntligen satsar på utbildningen. Speciellt yrkesutbildningen har varit i desperat behov av tilläggsresurser efter de senaste årens drastiska nedskärningar, säger förbundsordförande Bicca Olin.

– De senaste åren har utbildningspolitiken kretsat kring behovet av resursering och tilläggsfinansiering, och det är positivt att det budskapet nått fram till regeringsförhandlingarna. Samtidigt ser vi ändå att utbildningspolitikens konkreta innehåll inte fått så mycket fokus och därför är förslagen inte i linje med forskning, fakta eller studerandes åsikter, fortsätter Olin.

De nationella studerandeförbunden Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Finlands gymnasistförbund SLL och Finlands yrkesstuderandes allians OSKU är alla av samma åsikt: en höjning av läropliktsåldern förfinar statistiken men löser inte de problem som i dag leder till en ökad risk för marginalisering. Regeringen tillgodoser inte behov av bättre tjänster för elever och studerande som har problem med missbruk eller den mentala och fysiska hälsan. Också stödet till dem med ekonomiska svårigheter är vagt, och det återstår att se huruvida avgiftsfria studiematerial gäller alla eller endast studerande under 18 år.

– En välmående ung som har en stabil livssituation och ekonomi behöver inte tvingas till att avlägga en andra stadiets utbildning. Förverkligandet av en förhöjd läropliktsålder är bort från andra lösningar som verkligen skulle förebygga marginalisering, poängterar Olin.

Återinförandet av obligatorisk studentexamen i det andra inhemska språket är en kalldusch för de redan stressade och överbelastade gymnasisterna. FSS anser att utbildningens uppgift är att ge alla möjligheter till att lära sig språk och ta del av det andra inhemska språket, men att utöka mängden obligatoriska prov i studentskrivningarna är ett steg i helt fel riktning.

– Det här förslaget orsakar mer stress och sätter unga som inte behärskar det andra inhemska språket i en svår situation. Ingen ska bli tvungen att fundera över huruvida hen kan avlägga studentexamen på grund av obligatoriska prov. Den studerande ska själv få identifiera sina styrkor och välja vilka prov som är ändamålsenliga för framtiden, säger Olin.

I regeringens förslag till förändringar i translagen har man totalt ignorerat transungas självbestämmanderätt, och gjort en kompromiss där man slänger en sårbar grupp under bussen.

– Också transunga ska ha rätt att själv definiera och juridiskt korrigera sitt kön, utan att bli diskriminerade för sin ålder, kräver Olin.

Positivt är ändå att Finland nu på riktigt kan bli en föregångare i klimatfrågor. Regeringen har svarat på ungas krav om ambitiös klimatpolitik och konkreta åtgärder för att minska utsläppen. Dessutom ser vi positivt på förslaget om kostnadsfria preventivmedel för alla under 25 år och den nya samtyckeslagen.

För mer information:

Bicca Olin
ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
040 352 5232
bicca.olin@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.