FSS: Mera samarbete över språkgränserna

16 september 2016, 16:30 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS är förundrad över ställningstagandet som Samlingspartiets Ungdomsförbund gjort tillsammans med Sannfinländarnas Ungdomsförbund (Finsk Ungdom). I pressmeddelandet krävs att regeringen målmedvetet slutför sina reformer, bland annat språkförsöken i skolorna.

Under en längre tid har de regionala språkförsöken varit aktuella. Medborgarinitiativet om avskaffandet av det andra inhemska språkets obligatoriska undervisning ledde till att språkförsöken blev aktuella. Även om själva medborgarinitiativet inte godkändes, blev möjligheten att undersöka de regionala språkförsökens laglighet kvar. FSS stöder inte språkförsök som skapar skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga i Finland.

“De regionala språkförsöken är ett farligt experiment med Finlands tvåspråkighet. Vi borde istället satsa på mera samarbete över språkgränserna samt utveckla språkundervisningen överlag”, konstaterar förbundsordförande Nicholas Kujala.

Förbundet anser att regeringen ska respektera den levande tvåspråkigheten i landet. Genom att försvaga möjligheten till utbildning i det andra inhemska språket gör man ett medvetet val för ett mera enspråkigt Finland. Istället för att lägga resurser på språkförsök, borde vi satsa på att utveckla språkundervisningen samt aktivt motivera unga att använda flera språk i den egna vardagen.

“Svenskan är ett trumfkort för unga finländare på arbetsmarkaden. Jag kan inte förstå hur regeringen resonerar då de vill äventyra grundläggande värderingar som landets tvåspråkighet”, avslutar förbundsordförande Kujala.

För tilläggsinformation:

Nicholas Kujala

Förbundsordförande

044-277 8669

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.