FSS kräver: Avgiftsfritt andra stadie, på riktigt!

18 september 2017, 11:51 | av | publicerat i ,

PRESSMEDDELANDE 18.9.2017. Publiceringsfritt genast.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. är oroade över de höga kostnaderna på andra stadiet. Kostnaderna för att avlägga en gymnasieexamen kan uppgå till 2 600 euro och kostnaderna för vissa yrkesinriktade examina kan, beroende på bransch och läroinrättning, bli t.o.m. flera tusen euro. Det här skapar ojämlikhet mellan unga och belastar mindre bemedlade familjers utkomst.

Finlands lag förutsätter att alla unga har lika möjligheter till utbildning efter grundskolan, men i praktiken förverkligas det här inte. Enbart en avgiftsfri grundläggande utbildning garanterar inte sysselsättning, och studerande som är tvugna att avbryta sin andra stadiets utbildning ligger i riskzonen för att bli marginaliserade. Hela 15 procent av de finländska unga har inte avlagt en examen på andra stadiet när de fyller 25 år. Enligt preliminära uppgifter i Ungdomsbarometern, som publiceras 2018, uppger till och med en fjärdedel av dem som avbrutit studierna på andra stadiet brist på pengar som orsak.

Undervisningen i grundskolan och på andra stadiet är avgiftsfri, men i gymnasiet och vid yrkesinriktade läroanstalter ska de studerande själva skaffa sina läroböcker, arbetsredskap och arbetsmaterial och ansvara för examensavgifterna.

Och det är inte bara landets fattigaste familjer som ställs inför de allt för stora kostnaderna, det drabbar också andra. Vem som helst kan råka ut för en period under de omkring treåriga studierna då det är ont om pengar på grund av sjukdom, plötslig arbetslöshet eller andra omställningar.

– Materialkostnaderna gör att de studerande inte har samma möjligheter att själv påverka val av bransch och läroanstalt, utan det gör den som betalar, vilket i sin tur har inverkan på den studerandes psykiska hälsa och skolmotivation, säger Bicca Olin, ordförande för FSS.

FSS anser också att de stödformer som finns till, inte är tillräckliga. FPA:s stöd är bundet till vårdnadshavarens inkomster, den studerandes ålder och går inte nödvändigtvis att få tag på tillräckligt snabbt om det krisar sig under en plötslig period i livet. Också andra stödformer har sina hål i nätet, och det ska inte falla på tredje sektorn att rädda den som håller på att ramla igenom.

– Ingen 15-åring ska behöva välja bort sina drömmar för att hen inte kan bekosta sina studiematerial på sätt eller annat. En marginaliserad ung är en för mycket, säger Olin.

I enlighet med 16 § i grundlagen ska det samhället säkerställa lika möjligheter för var och en att, oavsett medellöshet, enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv. Finland har förbundit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och dessa förpliktelser bör iakttas i arbetet med utredningen och dess åtgärder.

Därför öppnas idag 18.9.2017 ett medborgarinitiativ som kräver att riksdagen utarbetar en grundlig utredning och vidtar nödvändiga åtgärder samt genomför lagändringar för att avskaffa avgifterna för gymnasie- och yrkesstudier. Kampanjen är ett samarbete mellan Rädda barnen och de obundna studerandeorganisationerna.

Alla studerande ska ha lika möjligheter att studera på andra stadiet.

Länk till medborgarinitiativet: https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2607

Mer information om kampanjen (på finska): https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/maksuton2aste/

För mer information:
Bicca Olin, ordförande
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.
+358403525232
bicca.olin@skolungdom.fi

 

Bild: Peppi Wilson

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.