FSS inför könsneutrala föräldraledigheter

17 augusti 2018, 10:35 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS inför i sin nya personalstadga könsneutrala familjeledigheter. Den könsneutrala familjeledighetspolicyn ger alla nyblivna föräldrar, oavsett kön, civilstånd och biologiskt förhållande till barnet samma rätt till familjeledighet.

“Lagstiftningen i Finland är rejält efterbliven i fråga om familjeledigheter, och vi vill vara en rättvis arbetsplats som leder med exempel. På årsmötet Elevriksdagen ERIK i april godkändes FSS nya likabehandlingsplan som är i kraft tills år 2020, och vår nya personalstadga är byggd i enlighet med den”, säger FSS ordförande Bicca Olin.

Familjeledigheten är 75 dagar, varav 72 dagar med full lön och 3 dagar med en summa som motsvarar moderskaps- och faderskapspenningen. FSS står för de kostnader som överskrider den summa som FPA betalar. En person som föder barn har också rätt till 30 dagar ledig tid med moderskapspenning före beräknat datum.

“Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda det här, och hoppas att andra tar efter. Sist och slutligen borde det inte vara en ekonomisk fråga, för det spelrummet borde finnas för varje anställd oavsett den anställdas kön”, fortsätter Olin.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS fungerar som intressebevakare, hobbyverksamhet och ger ut studieförmåner för elever i grundskolans övre årskurser, studerande på andra stadiet och i folkhögskolor. Förbundet har för tillfället tre anställda på kansliet i Helsingfors.

Mer information ger:

Bicca Olin
ordförande för FSS
+358 40 3525232
bicca.olin@skolungdom.fi

Utdrag ur FSS personalstadga:

Nybliven förälder som föder barn har rätt till moderskapsledighet för den tid hen enligt sjukförsäkringslagen erhåller moderskapspenning, det vill säga 105 vardagar. Arbetstagaren har rätt till full lön under de 72 första vardagarna, under denna tid tillfaller dagpenningen arbetsgivaren.

Nybliven förälder som inte föder barn har rätt till faderskapsledighet i 75 vardagar, det vill säga som moderskapsledighet minus de 30 dagar som ska tas ut före barnet föds. Arbetstagaren har rätt till full lön under de 72 första vardagarna, under vilken faderskapspenningen tillfaller arbetsgivaren i 18 dagar. De påföljande 36 dagarna betalar arbetsgivaren den delen som överskrider faderskapspenningen, och faderskapspenningen tillfaller arbetstagaren. De resterande 18 dagarna betalar arbetsgivaren ut full lön för 15, och en summa som motsvarar faderskapspenningen de sista 3. Denna ledighet kan tas ut när som helst innan barnet fyller 2 år.

Efter moderskapsledighetens slut har en förälder som sköter barnet hemma rätt till föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen. Föräldraledigheten omfattar 158 vardagar. Denna ledighet kan delas upp mellan fler föräldrar. Vid flerbarnsfödelse är föräldraledigheten 60 dagar längre.

Adoptivföräldrar har rätt till likadan faderskapsledighet som nyblivna föräldrar som inte föder barn.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.