Demokrati i skolan avgörande för att fostra aktiva medborgare

9 oktober 2019, 13:07 | av | publicerat i

Enkäten Hälsa i skolan 2019 som publicerades på måndag ger en oroväckande bild av demokratin i skolorna. Majoriteten av unga känner att de saknar goda möjligheter att påverka sin skolvardag. Resultaten visar att endast 12 procent av elever i högstadiet och 14 procent av gymnasiestuderande anser sig ha goda möjligheter att påverka i skolan.

“En av skolans viktigaste uppgifter är att fostra aktiva medborgare. Elever och studerande ska inkluderas i beslutsfattandet i alla frågor som gäller dem”, säger Emilie Jäntti, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS.

Skolan ska vara en plats som uppmuntrar elever och studerande till ett intresse för samhällsfrågor och påverkan redan från en ung ålder. Skolorna ska garantera att det finns lätt tillgängliga kanaler för att påverka den egna skolvardagen och att alla elever och studerande har vetskap om sina egna möjligheter att påverka i skolan och i samhället.

Lagen förutsätter att alla skolor ska ha en elev- eller studerandekår som ska höras i frågor som berör eleverna eller studerandena. Genom en aktiv elev- eller studerandekårsverksamhet, som alla känner att de kan ta del av, kan vi sporra unga till samhällsengagemang.

“Elev och -studerandekårsverksamheten är väsentlig i ungas demokratifostran och genom studerandekåren får de studerande se hur demokratiskt beslutfattande sker i praktiken”, påpekar Jäntti.

FSS kräver att skolorna och beslutsfattarna tar resultaten av skolhälsoenkäten på allvar och vidtar nödvändiga åtgärder för att garantera ungas möjligheter att påverka sin egen skolvardag. Demokratifostran i skolorna är avgörande för vårt demokratiska samhälle.

Enkäten Hälsa i skolan utförs av Institutet för hälsa och välfärd THL sedan 2006.

För mer information:

Emilie Jäntti
ordförande
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
050 301 2456
emilie.jantti@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.