FSS: Alla förlorar på studiestödsförslaget!

1 mars 2016, 14:58 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbund accepterar inte de föreslagna nedskärningarna i studiestödet. Professor Roope Uusitalos rapport om studiestödsreformen är en chock för studerande från de lägre inkomstklasserna. Redan en längre tid har det varit allmän kunskap att högskoleutbildningen går i arv från generation till generation, och ett alltmer lånebaserat system höjer tröskeln för dem från lägre inkomstklasser att söka sig till högskoleutbildningar.

Professor Uusitalos rapport föreslår en sänking på studiepenningen och en höjning av den maksimimängd studielån man kan lyfta per månad. Resultatet är att högskolestuderandes studiepenning förblir på samma nivå som andra stadiets studerandes, alltså ca 250 euro per månad. Bostadstillägget är densamma, men totala summan på stödet sjunker med hundratals euro.

Studielånet blir också ofördelaktig för de studerande, då man tidigare fått en återbetalning på 40 procent om man blivit färdig inom tidtabellen, medan det nya förslaget skulle innebära att återbetalningen endast skulle vara 30 procent. Det sista som våra ungdomar behöver idag är skuld på sina axlar då de kommer ut i arbetslivet.

“Vill regeringen verkligen bidra till att studierna på tredje stadiet blir allt dyrare för våra studerande och varför ska unga, som redan haft det ytterst tungt ekonomiskt på andra stadiet bli tvugna att skuldsätta sig mera för att få en högskoleutbildning?” frågar FSS Förbundsordförande Nicholas Kujala.

“Vi måste arbeta för att våra medlemmar på andra stadiet har en jämlik möjlighet, oberoende av föräldrarnas inkomstnivå, att studera till det yrke som intresserar varje individ”, fortsätter Kujala.

FSS kräver att regeringen tar sitt ansvar och håller sina valtida löften om studiestöden och nedskärningarna inom utbildningen! Den studerande skall inte bli skuldbelagd då staten skär ner på sin egen skuldnivå.

Även regeringen kommer att förlora på lång sikt med att ställa införa ett allt mera lånebaserat studiestödssystem, så förslaget har inga vinnare. EU:s kommission har också konstaterat att ett starkt utbildningssystem är en styrka i Finlands ekonomi. Genom att skära i utbildningen, skär Finland samtidigt i sin redan idag svaga ekonomi.

“Högskolestudier är en direkt investering i Finlands framtid. Det är synd och oförlåtligt att vår regering inte tar dessa problem som förslaget medför på allvar.” avslutar ordförande Kujala.

För mer information:

Ordförande Nicholas Kujala
+358442778669
nicholas.kujala@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.