Förbundet fick ny organisationsstruktur

11 mars 2016, 21:50 | av | publicerat i

Förbundsstyrelsen för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf har idag på sitt sista möte före årsmötet fastställt en ny organisationsstruktur samt titlar åt de anställda. Bakgrunden till förändringarna är en klargörning av den interna arbetsfördelningen samt behovet att förenhetliga titlarna med övriga förbund så att titlarna motsvarar de verkliga arbetsuppgifterna. Förändringarna träder ikraft genast.

Ekonomstuderande Tim Karike blir förbundssekreterare samt kanslichef (f.d. organisationssekreterare) och politices studerande Otto Pettersson verksamhetsledare (f.d. generalsekreterare). Förbundssekreteraren ansvarar för förbundets förvaltning och ekonomi medan verksamhetsledaren handhar den operativa verksamheten. Noggrannare arbetsuppgifter finns nedan.

Tilläggsinformation ges av förbundsordförande Nicholas Kujala (044 277 8669, nicholas.kujala@skolungdom.fi).

 

Förbundssekreterare Tim Karike

 • Handhar förbundets ekonomi och förvaltning
 • Kansliförman
 • Sköter ansökningsärenden och rapportering med finansiärer
 • Sköter personalärenden
 • Ekonomisk beredning samt godkänner förbundets fakturor och reseräkningar
 • Bokar resor
 • Sköter registerärenden med myndigheter
 • Sköter juridiska frågor
 • Sköter kontakten med serviceproducenter (bl.a. bokföringsbyrån)
 • Huvudanvändare för förbundets it-system
 • Sköter studiekortsärenden samt medlemsservice
 • Koordinerar publikationernas annonsförsäljning (bl.a. Elevbladet och ungdomskalendern)
 • Föredragande och sekreterare för finansutskottet
 • Deltar i styrelsearbetet för finansiärer

 

Verksamhetsledare Otto Pettersson

 • Handhar den operativa verksamheten
 • Evenemangkoordinering
 • Intressebevakning
 • Sociala medier
 • Presskontakter
 • Sekreterare för förbundsstyrelsen och utskotten
 • Koordinerar medlemsförmåner
 • Ansvarar för arrangemangen kring årsmötet Elevrikdagen ERIK
 • Kontaktperson till elevkårerna och skolorna
 • Kontaktperson till samarbetsorganisationer
 • Koordinerar publikationerna (bl.a. Elevbladet och ungdomskalendern)
 • Deltar i styrelsearbetet för samarbetsorganisationer

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.