Förbunden på andra stadiet: Studerandenas bästa ska prioriteras inom studerandevården

15 februari 2022, 22:34 | av | publicerat i ,

Även om välfärdsområdesvalet är över och fullmäktige är valda så har arbetet i välfärdsområdena först nu fått sin början. Det försämrade välmåendet bland unga är ett akut ärende och ordnandet av studerandevården måste därför prioriteras inom välfärdsområdesarbetet. I samband med social- och hälsovårdsreformen så flyttar den individuella studerandevården från och med 2023 till välfärdsområdenas ansvarsområden. Det betyder att yrkesutbildade personer som skolkuratorer och –psykologer får nya arbetsgivare. Skolan ansvarar fortsättningsvis för hela skolsamfundets gemensamma studerandevård.

Andra stadiets förbund Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI och Suomen Lukiolaisten Liitto kräver att studerandenas bästa prioriteras då studerandevården utvecklas. Vägarna mellan olika sorters service ska tryggas med tillräckliga resurser och serviceutbudet får inte försämras på grund av att ansvarsområdena ändrar.

Enligt resultaten i enkäten Hälsa i skolan är situationen mycket allvarlig för många studeranden på andra stadiet: av yrkesstuderanden uppger 34 procent att de under förra året varit oroliga över sin mentala hälsa. Motsvarande siffra för gymnasister är 47 procent. Samtidigt så upplever allt fler studeranden att tillgången till studerandevården blivit sämre.

”Det är helt oacceptabelt att en studerande inte får vård då hen är i behov av det. Det är viktigt att i synnerhet nu satsa på mentalvården då redan en ungdom som blivit utan vård är för mycket”, understryker förbundens ordförande.

Förbunden påminner om att en studerande har rätt till psykolog- och kuratorstjänster inom sju arbetsdagar eller i brådskande fall senast följande arbetsdag enligt lagen om elev- och studerandevård. Det är också av särskild vikt att studerandena vet hur studerandevården fungerar och hur man kan söka hjälp. Att informera studeranden om dessa stora förändringar är viktigt när ansvaret flyttas till välfärdsområdena.

”Den gemensamma studerandevården är av särskild vikt. Om kuratorer och psykologer är bekanta från skolans korridorer så är det lättare att närma sig dem och besöka deras mottagningar. Därtill så får kuratorerna och psykologerna inblick i riskfaktorer i skolorna ifall de är en del av skolsamfundet.

Våra mål är att:

  • Tillräckliga personalresurser inom studerandevården måste tryggas
  • Studeranden måste med låg tröskel och tillräckligt snabbt ha tillgång till studerandevårdens service
  • Den svenskspråkiga servicen måste tryggas
  • Studerandevården ska finnas i skolans lokaler
  • Det inte får uppstå kostnader för studeranden vid användningen av studerandevården eller för att ta sig till vården  
  • Studeranden måste bli väl informerade om studerandevårdens praxis och kommunikationen mellan läroanstalterna och studerandevården måste vara välfungerande
  • Vårdstigen mellan studerandevården och hälsovården måste vara smidig för studeranden och ansvarsområdena ska vara klara för yrkesutbildade personer
  • Studerandena ska vara med i planerandet av studerandevården     

För tilläggsinformation:

Finlands Svenska Skolungdomsförbund: Ordförande Alexandra Wegelius,
050 466 1551, alexandra.wegelius@skolungdom.fi

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU: Ordförande Venla Tilli, 044 9776 356, venla.tilli@osku.info

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI: Ordförande Jutta Vihonen,
044 7530 581, jutta.vihonen@sakkiry.fi 

Suomen Lukiolaisten Liitto: Ordförande Lukas Virtala, 050 377 9700, lukas.virtala@lukio.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.