Förbunden besvikna: Riksdagen måste förbinda sig till att förverkliga ett avgiftsfritt andra stadie

12 februari 2019, 17:40 | av | publicerat i ,

Riksdagens kulturutskott har i dag gett sitt betänkande om medborgarinitiativet för ett avgiftsfritt andra stadie och föreslår att initiativet förkastas. FSS, Rädda Barnen, SAKKI, OSKU och SLL är besvikna för att initiativet inte fick tillräckligt stöd av utskottet och föreslås förkastas av tekniska skäl.

“Kulturutskottets förslag till uttalande är en liten tröst, utskottet hade haft bättre verktyg tillhanda för att föra saken vidare om det så hade velat. Vilja att använda dessa fanns dock inte hos majoriteten av utskottets medlemmar. Utskottets beslut är ett tråkigt budskap till de unga som jobbat med medborgarinitiativet: Är det så här riksdagen värdesätter ungas aktivitet?” frågar sig förbundens ledare Bicca Olin, Hanna Markkula-Kivisilta, Elias Tenkanen, Jessica Makkonen och Roosa Pajunen.

Utskottets betänkande innehåller också en reservation, där ledamöterna som anmält avvikande åsikt föreslår att statsrådet tar till de åtgärder som presenteras i initiativet. Förbunden riktar ett tack till ledamöterna som gjort förslaget och hoppas att majoriteten av riksdagen håller med.

“Ett avgiftsfritt andra stadie skulle märkbart förstärka jämlikheten i utbildningen och garantera att brist på pengar inte påverkar en enda ung människas utbildningsstig”, påminner förbunden.

Förbunden kräver att riksdagen för en utförlig diskussion om initiativets innehåll. Att hänvisa till tekniska formfel främjar inte en enda ung människas möjligheter till utbildning. Förbunden hoppas, att riksdagsledamöterna uppmärksammar budskapet som undertecknats av flera förbund och över 53 000 finländare: finländarna ger ett avgiftsfritt andra stadie ett starkt stöd!

De involverade förbunden kräver att partierna förbinder sig till att förverkliga avgiftsfri utbildning på andra stadiet senast under nästa valperiod.

Tilläggsinformation:

ordförande Bicca Olin, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
bicca.olin@skolungdom.fi, 040 352 5232

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.