Flickor trakasseras på nätet: Vad tänker myndigheter och de sociala medieplattformarna göra?

9 oktober 2020, 12:24 | av | publicerat i ,

FN:s internationella flickdag som infaller inkommande söndag 11.10.2020 uppmärksammar flickor som runt om i världen utsätts för diskriminering på grund sitt kön. Temat för i år är trakasserier på nätet. 

I samband med den internationella flickdagen publicerade finska avdelningen av barnrättsorganisationen Plan International en enkätundersökning som visar att 42 procent av de cirka 1 000 finska flickor som svarade på enkäten utsatts för trakasserier på sociala medier i Finland. Mera specifikt så visade undersökningen att flickor som tillhör marginaliserade grupper eller minoriteter hör till de mest utsatta. Trakasserierna resulterar i att en del väljer att inte uttrycka sina åsikter medan andra helt slutat att använda social media. Undersökningens resultat belyser även hur det psykiska välmåendet tar skada av trakasserierna. 46 procent av flickorna som utsatts för trakasserier upplever mera stress och ångest samtidigt som 34 procent av dem fått sämre självförtroende.     

Det är oacceptabelt och upprörande att så många flickor trakasseras på nätet. Här måste de sociala medieplattformarna ta sitt ansvar för att få ett slut på trakasserierna och arbeta för en trygg miljö på social media. Trakasserierna utgör ett hot mot jämställdhet och mänskliga rättigheter. FSS kräver, i enlighet med Plan International att det stiftas lagar för att förhindra könsbaserat våld och trakasserier. Skolor uppmanas också att vara observanta vad gäller trakasserierna på nätet och vid behov ingripa. 

Den internationella flickdagen och nättrakasserier som flickor utsätts för måste uppmärksammas. Flickor skall ha rätt till yttrandefrihet utan trakasserier och myndigheter samt de sociala medieplattformarna är förpliktade att se till att detta sker! 

Alexandra Wegelius
ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.