En rättvis behandling av examinanderna måste tryggas!

13 mars 2020, 14:49 | av | publicerat i


Pressmeddelande 13.3.2020

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS tar emot studentexamensnämndens beslut med oro. Studentexamensnämnden har idag tillsammans med Undervisning- och kulturministeriet fattat beslut om att tidigarelägga studentexamensproven i realämnena med en vecka. Studentexamensnämndens beslut är förståeligt under rådande omständigheter  med den snabba spridningen av coronaviruset, men beslutet är inte oproblematiskt.

– Studentexamensproven är en jätteviktig del av tusentals abiturienters liv, inte minst för att antagningen till tredje stadiet nuförtiden i hög utsträckning baserar sig på studentexamen, säger FSS ordförande Emilie Jäntti.

Långt i förväg har vårens examinander prickat in vårens provdatum i sin kalender och förberett sig därefter. Tidigareläggandet av realproven innebär i värsta fall att en studerande skriver hela fem prov på fem dagar.

Syftet med tidigareläggandet av realproven är att kunna arrangera proven innan coronavirusläget utvecklas så att proven inte kan ordnas i många gymnasier och därigenom trygga utexamineringen av studerandena. Samtidigt medför situationen att studerande sätts i olika utgångslägen och en rättvis behandling av studenterna i vårens antagningsförfarande blir svår.

– Rådande omständigheter är djupt olyckliga. I antagningsförfarandet ska vårens abiturienter tävla om samma studieplatser trots att en del examinanders provförberedelseplaner gått i stöpet och lästiden förkortas med en vecka, vilket naturligtvis inverkar på provframgången. Hur kommer denna situation beaktas i vårens antagningsförfarande då situationen försätter studerande i olika utgångslägen, frågar sig Jäntti.

För mera information: 

Emilie Jäntti, ordförande för FSS

emilie.jäntti@skolungdom.fi

040 681 3762

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.