Emilie Jäntti vill leda FSS

15 maj 2019, 12:19 | av | publicerat i ,

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS årsmöte Elevriksdagen ERIK sammanträder på veckoslutet 17–19.5 i Hangö. På föredragningslistan finns så väl stadgeändringar som en ny strategi och naturligtvis motioner och ett politiskt program att diskutera. På söndagen väljs också en ny förbundsstyrelse för verksamhetsåret 2019–2020.

Till förbundsordförande kandiderar Emilie Jäntti. Jäntti har fungerat som styrelsemedlem och vice ordförande de senaste 3 åren, och har dessutom en bakgrund i ungdomsfullmäktigeverksamheten.

– Efter tre år i styrelsen så känns det som en bra tidpunkt att ställa upp till förbundsordförande. FSS skall fortsätta vara en effektiv påverkningskanal för finlandssvenska unga, och en ofta tillfrågad expert i ungdomsfrågor. Vår uppgift är att göra finlandssvenska skolungdomars vardag lite bättre och vara ett forum där alla kan få sin röst hörd, säger Jäntti.

Jäntti är 18 år gammal och hemma från Raseborg, och numera bosatt i Helsingfors där hon studerar vid Tölö gymnasiums humanekologilinje för andra året. Förutom förbundsordförandeval väljs också 2 vice ordförande och mellan 4 och 8 styrelsemedlemmar under Elevriksdagen. Verksamhetsåret med den nya styrelsen inleds 1.7.2019.

 

För mer information:

Bicca Olin
Förbundsordförande 2017–2019
040 352 5232
bicca.olin@skolungdom.fi

 

Emilie Jäntti
Ordförandekandidat
040 681 3762
emilie.jantti@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.