Elevriksdagen: Läropliktsåldern får inte höjas!

19 maj 2019, 15:41 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf samlades till sitt årsmöte Elevriksdagen den 17–19 maj i Hangö. På årsmötet godkändes nya stadgar, förbundets politiska program diskuterades och en verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret fastställdes.

Delegaterna debatterade aktivt förbundets politiska program och värderingar, där speciellt hållbar klimatpolitik betonades. Elevriksdagen underströk att läropliktsåldern inte får höjas.

“För att förebygga marginalisering ska skolan erbjuda heltäckande tjänster som motverkar de sociala, ekonomiska och hälsorelaterade problem som ofta ligger bakom avbrutna studier, och läroplikten ska även i fortsättningen gälla endast den grundläggande utbildningen”, står formuleringen i FSS politiska program.

Elevriksdagen valde även en ny förbundsledning på veckoslutet. Till förbundsordförande valdes Emilie Jäntti, 18 år, från Raseborg. Jäntti studerar andra året i Tölö gymnasium i Helsingfors.

“Att fokusera på läropliktsåldern är bort från de lösningar vi verkligen behöver för att motverka marginaliseringen. En välmående studerande vill studera på andra stadiet. Detta uppnår vi genom att stöda studerandes mentala hälsa, motarbeta drogmissbruk och trygga studerandes utkomst”, säger den nyvalda förbundsordförande Emilie Jäntti.

Till förbundets första vice förbundsordförande valdes Alexandra Wegelius (18 år, Närpes) och till andra vice förbundsordförande omvaldes Dan Cederlöf (17 år, Helsingfors). Som styrelsemedlemmar fungerar Elvira Backlund (20 år, Helsingfors), Vivian Ljungqvist (15 år, Helsingfors), Samuel Skrifvars (19 år, Jakobstad), Oskar Storbacka (16 år, Jakobstad) och Alvar Winquist (18 år, Kyrkslätt).

 

FSS styrelse 2019–2020

 

Elevriksdagen fastställde också förbundets nya stadgar. De nya stadgarna möjliggör att skolornas elev- och studerandekårer kan bli medlemmar i förbundet, eftersom förbundet vill stärka kontakten med skolorna och på så vis nå flera unga.

Enligt verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019–2020 kommer FSS att jobba speciellt med att utveckla sina tjänster för elev- och studerandekårer, till exempel utbildningar och material. Dessutom kommer FSS att tillsätta nya utskott som jobbar med verksamhet, politik, kommunikation, jämställdhet och internationell verksamhet.

 

Tilläggsinformation ges av:

Emilie Jäntti
Förbundsordförande 2019–2020
040 681 3762
emilie.jantti@skolungdom.fi

 

Bicca Olin
Förbundsordförande 2018–2019
040 352 5232
bicca.olin@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.