Elevbladets tryckeri byts

4 maj 2016, 09:13 | av | publicerat i

Med anledning av KSF Medias meddelande till allmänheten om att de inleder samarbetsförhandlingar och ett sparprogram där koncernens tryckeri läggs ner har förbundet inlett åtgärder för att förflytta tryckningen av medlemstidningen Elevbladet till ett annat inhemskt tryckeri.

– Elevbladet har trycks i åratal hos KSF Medias egna tryckeri i Vanda och därför är vi ledsna över beskedet att det goda samarbetet tar slut och att vi hamnar flytta tryckningen annanstans, kommenterar förbundssekreterare Tim Karike. Förbundet tänker fortsättningvis trycka Elevbladet hos ett inhemskt tryckeri då vi ser ett egenvärde i att stöda lokalt företagande och näringsliv.

KSF Medias tryckeri trycker ännu det sista vårnumret som utkommer den 18.5. I samband med tryckeribytet ändras också tidningens format från tabloid till tidskrift utifrån läsarnas önskemål. Förbundet meddelar senare om var Elevbladet trycks i framtiden.

 

Tilläggsinformation

 

Tim Karike, förbundssekreterare
045 134 1111
tim.karike@skolungdom.fi

 

Kort om EBL

Elevbladet EBL är förbundets medlemstidning som distribueras förutom till alla medlemmar, också till skolor, bibliotek och övriga organisationer runtom i Svenskfinland. Elevbladet utkommer fyra gånger om året. Upplagans storlek växer mot hösten i takt med att förbundets medlemstantal stiger i.o.m. skolstarten.

I sin medlemstidning kan skolungdomar debattera, sprida sina idéer och inspireras av varandra. Elevbladet har en unik roll som obundet, tryckt forum för svenskspråkig ungdomskultur i Finland. Elevbladet hittas också på nättjänsten Issuu, där alla har gratis åtkomst till tidningen.

Till FSS främsta uppgifter hör att engagera unga i samhällsfrågor. Genom Elevbladet når förbundet sina medlemmar, samtidigt som medlemmarna hittar förbundet och varandra. Förstahandserfarenhet av debattspalter och opinionsbildning ger förståelse för samhället, samtidigt som kontakt med engagerande unga inspirerar till ett aktivt medborgarskap.

FSS jobbar enligt principen “av unga, för unga”. Idag publicerar många skolungdomar högklassiga texter, bilder och annan kultur på bloggar och hemsidor. Tyvärr tenderar sådant som endast finns online försvinna i mängden. Förbundets medlemstidning erbjuder unga en unik möjlighet att få sitt material tryckt och distribuerat med stor geografisk spridning. Varje nummer samlar artiklar, bilder och annat material under ett aktuellt tema. Tidningen produceras i sin helhet av unga och i år kommer förbundet att kontakta bl.a.  skolors modersmålslärare direkt och berätta om möjligheten att inkludera skoltexter i vår medlemstidning.

Elevbladet finansieras med stöd av Föreningen Konstsamfundet.

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.