Bli aktiv i FSS utskott 2020–2021!

17 september 2020, 10:22 | av | publicerat i

Vill du aktivera dig i FSS och lära dig mera om förbundet? Då är utskotten en ypperlig möjlighet för just dig. Genom utskottsarbete får du en chans att vara med och forma förbundets linje, lära dig massor nya kunskaper samt träffa nya människor.

FSS utskott kör igång sitt arbete i höst på FSS kick-off i Helsingfors den 11 oktober kl. 11-15.30 (möjligt att delta på distans). Utskotten är verksamma fram till slutet av verksamhetsåret den 30 juni 2021. Utskotten träffas enligt den tidtabellen utskottet själv kommer överens om, vanligen brukar utskotten träffas varje eller varannan månad. Du väljer själv hur mycket och hur ofta du vill delta i utskottets arbete.

 

Verskamhetsåret 2020–2021 kan du vara med i ett eller flera av nedanstående fem utskott:

Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet (Verkus) är med och planerar samt verkställer FSS evenemang. Utskottet får också ordna egna evenemang /planera nya worskhops. I utskottet kommer du få lära dig om evenemangsplanering, marknadsföring, teamwork och du kommer även få dra kvällsprogram/workshoppar på FSS evenemang.
Tycker du om att planera och ordna evenemang då är Verkus rätt för dig.

Onni Purhonen och Matilda Westerlund är styrelsens representanter i  verksamhetsutskottet.

Internationella utskottet

Som medlem i Internationella utskottet (IU) jobbar du med att ta fram relevant internationell utbildningspolitik, du får vara med och ordna FSS internationella evenemang samt jobba med FSS helt nya internationella strategi. Du har också möjlighet att delta i FSS takorganisation OBESSUs evenemang och seminarier samt representera FSS på internationella evenemang. Du har också möjlighet att bekanta dig med andra internationella organisationer och EUs uppbyggnad.

Joanna Fuhrmann är styrelsens representant i Internationella utskottet.

Redaktionsutskottet

Utskottets huvudsakliga uppgifter är att skriva och producera material till FSS medlemstidning Elevbladet. Som medlem har du också möjlighet att producera andra typer av mediematerial t.ex. memes eller skapa coola videon.

Adele Westerlund är styrelsens representant i redaktions utskottet.

Regionala arbetsgruppen

I den regionala arbetsgruppen får du vara med och utveckla FSS regionala verksamhet, planera evenemang, fungera som en ambassadör för FSS, samt reagera på politiska aktualiteter i din region.

Cecilia Huhtala och Oskar Storbacka är styrelsens representanter i regionala arbetsgruppen. 

Mini FSS

Utskottet är för dig som är intresserad av att pröva på hur förbundet och förbundsvärlden fungerar. I utskottet kommer vi att lära känna FSS styrningsdokument, du får bekanta dig med styrelsearbete, samt få utbildningar i t.ex mötesteknik. Du kommer också att få vara med och skriva pressisar, lära dig att påverka samt lobba politiker! Du får helt enkelt pröva på lite allt möjligt men behöver inte binda dig till styrelsearbete.

Vivian Ljunqvist är styrelsens representant i Mini FSS. 

Anmäl dig som intresserad!

Om du är intresserad av FSS utskott, anmäl dig med genom knappen nedan. Vi skickar mera information till dig per e-post då du anmält dig!

Genom att fylla i detta formulär anmäler du intresse för att vara med i ett FSS utskott verksamhetsåret 2020–2021. Du kan också bara fylla i att du deltar på första mötet/utskotts Kickoffen i Helsingfors 11.10. klockan 11-15.30.