Bli aktiv i FSS utskott 2019–2020!

1 juli 2019, 13:43 | av | publicerat i

Vill du aktivera dig i FSS och lära dig mera om förbundet? Då är utskotten en ypperlig möjlighet för just dig. Genom utskottsarbete får du en chans att vara med och forma förbundets linje, lära dig massor nya kunskaper samt träffa nya människor.

FSS utskott kör igång sitt arbete i höst på FSS kick-off i Helsingfors den 10–11 augusti. Utskotten är verksamma fram till slutet av verksamhetsåret den 30 juni 2020. Utskotten träffas enligt den tidtabellen utskottet själv kommer överens om, vanligen brukar utskotten träffas varje eller varannan månad. Du väljer själv hur mycket och hur ofta du vill delta i utskottets arbete.

 

Verskamhetsåret 2019–2020 kan du vara med i ett eller flera av nedanstående fem utskott:

Politiska utskottet

Politiska utskottet håller koll på vad som händer i skolorna i Svenskfinland och inom utbildningspolitiken i samarbete med förbundsstyrelsen. Utskottet är med och förverkligar olika kampanjer och kommer med förslag på teman FSS kunde påverka för. I politiska utskottet lär du dig om påverkningsarbete, intressebevakning och nationell utbildningspolitik.

Utskottet leds av styrelsemedlem Alvar Winquist.

Verksamhetsutskottet

Verksamhetsutskottet planerar förbundets evenemang i samarbete med förbundsstyrelsen och personalen. Du har med andra ord möjlighet att göra just det du tycker att är roligt – som att till exempel planera och förverkliga evenemangens teman, innehåll och marknadsföring. I verksamhetsutskottet lär du dig hur man gör roliga och givande evenemang.

Utskottet leds av styrelsemedlem Vivian Ljungqvist.

Internationella utskottet

Internationella utskottet håller koll på vad som händer inom de europeiska utbildningspolitiken, inom vår europeiska takorganisation OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) och inom samarbetsnätverket NSSN (Nordic School Student Nerwork). Internationella utskottet ansvarar tillsammans med förbundsstyrelsen för att representera förbundet internationellt i Finland, Norden och Europa. I utskottet lär du dig om internationell studerandepolitik, du får samarbeta med andra finländska förbund inom ramen för internationella frågor och vara med och forma FSS åsikter i internationella frågor.

Utskottet leds av styrelsemedlem Samuel Skrifvars.

Medieutskottet

Nytt utskott!

Medieutskottet producerar innehåll till FSS medier och publikationer, det vill säga Elevbladet EBL, FSS-podden och våra sociala medier med mera. Utskottet deltar i planeringen av förbundets kommunikation och marknadsföring. I medieutskottet får du möjlighet att förverkliga dina kreativa ambitioner och utvecklas som skribent, fotograf eller grafiker.

Utskottet leds av styrelsemedlem Oskar Storbacka.

Jämställdhetsutskottet

Nytt utskott!

Jämställdhetsutskottets främsta uppgift är att bevaka att FSS likabehandlingsplan följs och implementeras i all verksamhet. Utskottet kan ta ställning och påverka i frågor som berör jämställdhet och mångfald både internt och utanför förbundet. I jämställdhetsutskottet kan du bland annat delta i studiebesök till relevanta aktörer, skriva pressmeddelanden, delta i demonstrationer och ställningstaganden samt ordna verksamhet som anknyter till jämställdhet och likabehandling.

Utskottet leds av styrelsemedlem Elvira Backlund.

 

Anmäl dig som intresserad!

Om du är intresserad av FSS utskott, anmäl dig med genom knappen nedan. Vi skickar mera information till dig per e-post i augusti!

Genom att fylla i detta formulär anmäler du intresse för att vara med i ett FSS utskott verksamhetsåret 2019–2020. Glöm inte att också anmäla dig till FSS kick-off den 10–11 augusti!