Äntligen lagstadgat timantal för undervisning och handledning inom yrkesutbildningen!

1 juli 2021, 11:50 | av | publicerat i ,

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf gläder sig över statsrådets beslut att ändra förordningen för undervisningen och handledningen inom yrkesutbildning till minst 12 timmar undervisning och handledning per kompetenspoäng. I praktiken betyder detta att en studerande har möjlighet att få undervisning vid behov men behöver inte delta i undervisningen ifall hen redan har kompetensen som behövs. FSS välkomnar förordningen med öppna armar eftersom det tidigare inte funnits några lagstadgade bestämmelser om minimiantalet timmar inom yrkesutbildningen.

-Flera enkäter och undersökningar visar att studeranden inte får tillräckligt med undervisning och att undervisningen upplevs som bristfällig inom yrkesutbildningen, så vi gläder oss oerhört över regeringens beslut, säger Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. 

Utgångspunkten är att en studerande har rätt att få 12 timmar undervisning och handledning per kompetenspoäng. Den studerandes inlärningsfärdigheter kommer att beaktas vilket betyder att timantalet kan vara större eller mindre beroende på behovet. 

-Den nya förordningen gör andra stadiet mera jämlikt i och med att det redan finns ett lagstadgat timantal inom gymnasieutbildningen. Förordningen stärker också studerandes rätt att få undervisning, säger Wegelius.

Förordningen träder i kraft i augusti 2022.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.