Antagningsreformen ogenomtänkt – sätter studerandenas ork och framtid på spel

9 februari 2021, 11:13 | av | publicerat i ,

Pressmeddelande 9.2.2021 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Den nya antagningsreformen som togs i bruk 2020 hade som mål att skapa ett mera rättvist antagningssystem och minska på stressen hos abiturienterna. Tyvärr har reformen haft motsatt effekt. Dagens abiturienter känner sig mer stressade inför studentskrivningarna än innan då de nu måste prioritera ämnen enligt en ny poängsättning i motsats till att studera det de faktiskt är intresserade av. Dessutom väger betyget nu mycket tyngre i antagningsprocessen vilket sätter större krav på studentskrivningarna. Som en påföljd har en ekonomisk klyfta skapats i och med att dyra abikurser som fungerar som stöd i studierna  blivit mera eftertraktade.

– Eftersom betyget spelar en större roll än tidigare finns det också större efterfrågan på de avgiftsbelagda privatkurserna. Abikurserna som erbjuds av olika arrangörer kan kosta mellan 100-300 euro styck, något som alla inte har möjlighet att betala, vilket skapar stora ojämlikheter mellan studerandena. En studerandes socioekonomiska bakgrund får inte påverka  hens möjligheter i studentskrivningarna säger Finlands Svenska Skolungdomsförbunds ordförande, Alexandra Wegelius. 

Den nya poängsättningen som infördes i samband med reformen värdesätter vissa ämnen mera än andra. Till exempel ger lång matematik högre poäng än något annat ämne. Detta leder till att abiturienter som inte ännu vet vad de vill studera i framtiden väljer matematik för att ha större chans till högre poäng. 

– Det är beklagligt att studeranden blir tvungna att välja bort ämnen de är intresserade av för att istället tänka “strategiskt”, och på vad som ger höga poäng i antagningarna till tredje stadiet, kommenterar Wegelius. 

Orsaken till att abiturienterna befinner sig i denna situation är att antagningsreformen drevs igenom alldeles för hastigt. I samband med förslaget till reformen borde en utförlig konsekvensanalys ha utförts där eventuella effekter kunde ha förutspåtts, då skulle denna situation ha kunnat undvikas. Under nästa år kommer en utvärdering av reformen men den kommer att präglas av Coronan och antagligen får vi vänta längre tills vi har en mera sanningsenlig rapport över reformens effekter.

Alexandra Wegelius

förbundsordförande, FSS

050 466 1551

alexandra.wegelius@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.