Andra stadiets studerandeorganisationer vill se tillräckliga stödåtgärder och att studerandena får vara delaktiga

7 augusti 2020, 13:51 | av | publicerat i ,

I de enkätundersökningar studerandeorganisationerna låtit genomföra har framkommer att en klar majoritet upplevt att vårens distansundervisning medförde en betydande belastning. Den osäkra situationen har naturligtvis ökat stressen, men för en del studeranden har även distansundervisningen som studieform varit påfrestande: i gymnasiet har mängden självständigt arbete som krävts ansetts vara för stor och i yrkesläroanstalterna har betoningen på teoretiska studier i viss mån känts betungande.

Kvalitativa och adekvata studerandevårsdatjänster är en viktig del i stödjandet av studerandenas välbefinnande och för det krävs tillräckliga resurser. Studerandena måste även ha vetskap om tjänsterna och hur man kommer i kontakt med dem, det även på distans.

”Enligt enkäterna ansåg nästan 60 % av gymnasiestuderandena att distansundervisningen och studierna i sig själva var betungande. Siffran är väldigt hög och redan innan coronan var stödtjänsterna otillräckliga. Vi kräver att studerandevårdstjänsterna är tillräckliga både vid en eventuell fortsättning av distansundervisningen som under normalförhållanden”, framför Suomen Lukiolaisten Liitos ordförande Adina Nivukoski och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS ordförande Emilie Jäntti.

Undantagstillståndet påverkade särskilt yrkesstuderandena och avläggandet av studier, praktik och yrkesprov. Även att komma ut i arbetslivet efter avslutade studier har försvårats. Den i juni godkända lagändring gällande genomförandet av yrkesproven underlättar och är välkommen. Nu bör man dock vid yrkesläroanstalterna fundera hur bedömningen av yrkesproven kan göras kvalitativt även i de situationer då det är svårt att få en representant från arbetslivet på plats för att utvärdera prestationen.

”Till följd av vårens undantagstillstånd avbröts praktiken för hela 42 % yrkesstuderanden. I höst kommer märkas att praktik och yrkesprov inte kunde genomföras som planerat och trycket kommer vara större, det är viktigt att de kan göras smidigt och att kvaliteten garanteras. Alla studerande ska ha möjlighet att framskrida i sina studier, ingen får hamna i vänteläge”, säger Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKUs ordförande Iivari Korkala och Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKIs vt. ordförande Jutta Vihonen.

Läsåret inleds i osäkra tider och beslut om att övergå till distansundervisning kan komma att fattas med snabb tidtabell. För studerandena är det enklare att hantera osäkerheten om de hålls uppdaterade om hur situationen utvecklar sig och inkluderas i diskussionerna. Det bör understrykas att inkluderande även måste förverkligas vid en övergång till distansundervisning. Även på distans ska studerandena till exempel erbjudas möjlighet att delta i arbetet gällande de lokala läroplanerna.

För tilläggsinformation:

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI: Tillfällig ordförande Jutta Vihonen,
044 7530 581, jutta.vihonen@sakkiry.fi
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU: ordförande Iivari Korkala,
044 9776 356, iivari.korkala@osku.info
Finlands Svenska Skolungdomsförbund: ordförande Emilie Jäntti,
050 301 2456, emilie.jantti@skolungdom.fi
Suomen Lukiolaisten Liitto: puheenjohtaja Adina Nivukoski,
050 377 9700, adina.nivukoski@lukio.fi

Resultatet i enkäterna:
SAKKIn ja OSKUn kysely ammatillisen koulutuksen opiskelijoille 21.4.
FSS enkätundersökning (högstadiet, gymnasiet, yrkesläröanstalt) 21.7.
SLL:n kysely lukiolaisille 27.4.
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointi poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutuksista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen 17.6.

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.