Andra stadiets studerandeförbund: Terminsavgifter hör inte till andra stadiet

15 mars 2016, 12:16 | av | publicerat i

Undervisnings- och kulturministeriet publicerar idag på tisdag vägkartan för utbildningsexporten. Diskussionen kring andra stadiets utbildningsexport fick en ny tvist, då programmet som listade upp möjliga sparobjekt i kommunerna överaskande nämnde  insamlingen av terminsavgifter för andra stadiets utbildningar på främmande språk.

Skrivelsen är speciellt uppseendeväckande med tanke på att detta kan i praktiken betyda terminsavgifter för finländare som studerar i internationella andra stadiets läroanstalter. Regeringspartierna har dock redan lugnat ner diskussionen genom att konstatera att skrivelsen gäller EU-/ETA-ländernas medborgare. Detta är inte heller helt problemfritt.

Det är osannolikt att minderåriga skulle flytta självständigt utomlands för en andra stadiets utbildning. Ett kvalitativt utbildningssystem kan vara ett triumfkort för finska arbetsgivare då de rekryterar internationell arbetskraft – Man måste alltså fundera noggrant på från vems plånbok dessa avgifter sist och slutligen tas.

Att utveckla utbildningsexporten kräver inte terminsavgifter i utbildning som ordnas i Finland. För gymnasieutbildningens del producerar ett internationellt omfattande IB-nätverk en uppskattad examen, så att tävla med den är inte en meningsfull använding av resurser. Istället för terminsavgifter borde man bygga upp utbildningsexporten genom att till exempel öka lärarnas färdigheter, förbättra undervisningsmiljöerna eller att utveckla utbildningens kvalitet. Yrkeskompetens ska kunna säljas utomlands i fortsättningen, men revideringen av lagstiftning ska dock fokusera på främjande av exporten, inte möjligheten att uppbära terminsavgifter av alla. Det lönar sig inte att avskaffa principen om ett avgiftsfritt andra stadium.

I Helsingfors
15.3.2016

Nicholas Kujala

Ordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

044-277 8669

Elli Luukkainen

Ordförande, Suomen Lukiolaisten Liitto ry

050 433 3171

Musa Jallow

tf Ordförande, Suomen Ammattiin Opiskelevat – SAKKI ry

044 082 4221

 

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.