Alexandra Wegelius vill leda Finlands Svenska Skolungdomsförbund

1 juni 2020, 10:07 | av | publicerat i

Pressmeddelande 1.6.2020

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Alexandra Wegelius, 19, har meddelat att hon kandiderar till ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS på förbundets årsmöte i Vasa i september. Wegelius är hemma från Närpes och tar studenten på IB-linjen vid Vasa övningsskolas gymnasium i höst.

Wegelius är vice ordförande för FSS sedan 2019 och medlem av styrelsen sedan 2018.

– FSS ger unga möjlighet att påverka i de frågor som berör dem på nationell nivå. Jag vill att förbundet ska vara en plats där alla känner att de blir hörda. Efter tre år som aktiv och två år i styrelsen känner jag att tiden är rätt för mig att ställa upp till ordförande, säger Wegelius.

Frågor som står Alexandra Wegelius speciellt nära hjärtat är skolhälsovården och en inkluderande skola.

– Skolan har en otroligt stor inverkan på en människas hela framtid. Mobbning och diskriminering sätter spår för livet och vi bär alla ett ansvar för att skapa en trygg skolmiljö där alla får vara sig själva. Vi måste också få ett slut på underresurseringen inom skolhälsovården. Det kan inte vara så att 2 000 unga måste dela på en skolpsykolog.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund är det enda förbundet i Finland som representerar unga i högstadieåldern.

– En av våra viktigaste uppgifter är att lyssna på elever och studerande och föra fram skolungdomarnas röst till beslutsfattarna, konstaterar Wegelius.

Under det senaste året har Wegelius fungerat som ordförande i Närpes ungdomsfullmäktige, där hon varit aktiv sedan 2017.

Under sin tid i FSS har Wegelius jobbat mycket evenemang, vilket hon gärna vill fortsätta med om hon blir vald. Förbundets nästa ordförande kommer också att leda förbundet in under 100-årsjubileet 2021.

Förbundets nya styrelse väljs på årsmötet Elevriksdagen ERIK i Vasa 4–6 september. Mötet äger rum i Vasa gymnasium.

För mer information:

Alexandra Wegelius

050 466 1551

alexandra.wegelius@skolungdom.fi