Alexandra Wegelius vill fortsätta leda Finlands Svenska Skolungdomsförbund

22 april 2021, 13:38 | av | publicerat i ,

Alexandra Wegelius, 20, har meddelat att hon ställer upp för omval som ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Wegelius är hemma från Närpes och blev student från IB-linjen vid Vasa övningsskolas gymnasium i augusti 2020. 

Wegelius är ordförande för FSS sedan 2020 och medlem av styrelsen sedan 2018.

– FSS ger unga möjlighet att påverka i de frågor som direkt berör dem. Jag vill att förbundet ska vara en plats där alla känner att de blir hörda och har möjlighet att påverka, säger Wegelius.

Frågor som står Alexandra Wegelius speciellt nära hjärtat är ungas välmående och en jämlik och inkluderande skola.

– Det har i flera undersökningar nu under våren framkommit att en oroväckande hög procent av unga uppger att deras psykiska välmående sjunkit under den rådande pandemin och distansstudierna. Detta måste tas tag i nu och inte om tio år. Mera resurser måste satsas på skolhälsovården såsom skolkuratorer och psykologer, och antalet studerande per kurator/psykolog måste specificeras, konstaterar Wegelius.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund arbetar för att förbättra de finlandssvenska skolungdomarnas vardag både i högstadiet och på andra stadiet. 

– Om jag blir omvald skulle jag vilja satsa ännu mera på vårt samarbete med skolorna och deras elev- och studerandekårer. En av våra viktigaste uppgifter är att lyssna på elever och studerande och föra fram skolungdomarnas röst till beslutsfattarna, säger Wegelius.

FSS fyller 100 år 2021 och det kommer att firas hela året med olika sorters festligheter och händelser. Förbundets nya styrelse väljs på årsmötet Elevriksdagen ERIK 14–15 maj som i år ordnas på distans.

För mer information:

Alexandra Wegelius

050 466 1551

alexandra.wegelius@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.